Old school Easter eggs.

CuDemVN.Wap.Sh

- GetSmile.Mobie.In - Diễn đàn chia sẻ Cú đêm Việt Nam
- AiChat.Wap.Sh - Diễn đàn Xtgem Việt Nam
- HamTruyen.Xtgem.Com - Blog Ham Truyện nơi hội tụ của những tín đồ mê truyện chữ
* Trang chủ >> WapMaster
Tìm Kiếm Thảo Luận
↓↓

Share code PHP hiển thị thông tin khách đang online trên Site

Admin* RoSino18k *
* 15-08-2017

Code PHP này sẽ đếm số người đang online tại wap bạn cũng như hiển thị ip, trình duyệt người dùng đang sử dụng, trang đang xem ở wap bạn, đến từ trang nào trước đó, 500 giây sẽ update lại ngon đây là code thống kê số người online php nhái online của u-on demo: *http://pupyblog.tk/online.php


Hướng dẫn sử dụng code thống kê thông tin khách online trên site


- Tạo file counter.txt dạng text trống ngang index
- Tiếp theo bạn tạo file online.php và dán code PHP này vào:
<?php
function getipp(){
if (!empty($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'])){
$ip = $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
}
else {
if (!empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])){
$ip = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
}
else {
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
}
}
return $ip;
}
$ar = json_encode(array('ua' => $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], 'ip' => getipp(), 'time' => time(), 'path' => $_SERVER['PHP_SELF'], 'ref' => $_SERVER['HTTP_REFERER']));

$getd = trim(file_get_contents('counter.txt'));

if (!strpos($getd,getipp())){
file_put_contents('counter.txt','@'.getipp().$ar.'¥'.$getd);
}
else {
preg_match('#@'.getipp().'(.*?)¥#is',$getd,$mm);
$rep = str_replace($mm[0],'@'.getipp().$ar.'¥',$getd);
file_put_contents('counter.txt',$rep);
}
$tt = explode('@',$getd);
$demon = count($tt)-1;
$timee = time();

for($i=1;$i<=$demon;$i++){
$dem = strpos($tt[$i],'{');
$del = substr($tt[$i],$dem,-2);
$on = json_decode(trim($del),1);
if ($on[ref] == ''){
$re = 'None';
}
else {
$re = '<a href="'.$on[ref].'">'.$on[ref].'</a>';
}
if ($timee-$on[time] <= 500){
$tong .= '@';
$inra .= '<div class="list-group-item">IP: '.$on[ip].'<br />Trình duyệt: '.$on[ua].'<br />Đang xem: '.$on[path].'<br />Referer: '.$re.'</div>';
}
}
$dd = count(explode('@',$tong))-1;
if ($_SERVER['PHP_SELF'] == '/online.php'){
echo '<div class="gmenu">Đang online '.$dd.' khách </div>
<div class="list-group">'.$inra.'</div>';
exit;
}
else {
echo '<a href="/online.php" style="color:white">Đang online '.$dd.' khách</a>';
}
?>

Chúc các bạn thành công!!

Nguồn: Pupy - Tiaxgame.Tk
↑↑ Lượt xem: 3275
score
Đánh giá: 4.5/ 5, 3275 bình chọn
- Chia sẻ:G  T
BBCode:

Link:
+ Còn “nhiều” Lắm!
+

Share code Diễn đàn trên Xtgem Full chức năng cực chất GetSmile.Mobie.In bởi Cú Đêm Việt Nam

+

Sử dụng HTML và CSS tạo hiệu ứng hiển thị mô tả khi di chuột vào hình ảnh

+

Ajax là gì? Hướng dẫn code cơ bản khi xử lý dữ liệu với jQuery Ajax

+

Share full code PHP bộ tool cài đặt và quản lý Filelist KhoTruyen365 Xtgem

+

Tổng hợp Filelist Tsukuyomi (AiChat) không timeout, data vô hạn kèm tool post, leech, auto leech đầy đủ

Trang chủ Cú Đêm Việt Nam Trang Chủ[1-2-3275]