Polly po-cket

CuDemVN.Wap.Sh

- GetSmile.Mobie.In - Diễn đàn chia sẻ Cú đêm Việt Nam
- AiChat.Wap.Sh - Diễn đàn Xtgem Việt Nam
- HamTruyen.Xtgem.Com - Blog Ham Truyện nơi hội tụ của những tín đồ mê truyện chữ
* Trang chủ >> WapMaster
Tìm Kiếm Thảo Luận
↓↓

Thêm function Post bài với BBcode cho Wap PHP

Admin* RoSino18k *
* 27-12-2015
Tạo file bbcode.php thêm code này
<?php
function bbcode($body) {
$find = array(
"@[[:alpha:]]+://[^<>[:space:]]+[[:alnum:]/]@is",
"/\[url\=(.+?)\](.+?)\[\/url\]/is",
"/\[b\](.+?)\[\/b\]/is",
"/\[i\](.+?)\[\/i\]/is",
"/\[u\](.+?)\[\/u\]/is",
"/\[color\=(.+?)\](.+?)\[\/color\]/is",
"/\[size\=(.+?)\](.+?)\[\/size\]/is",
"/\[font\=(.+?)\](.+?)\[\/font\]/is",
"/\[center\](.+?)\[\/center\]/is",
"/\[right\](.+?)\[\/right\]/is",
"/\[left\](.+?)\[\/left\]/is",
"/\[img\](.+?)\[\/img\]/is",
"/\[email\](.+?)\[\/email\]/is"
);
$replace = array(
"<a href=\"\0\">\0</a>",
"<a href=\"$1\" target=\"_blank\">$2</a>",
"<strong>$1</strong>",
"<em>$1</em>",
"<span style=\"text-decoration:underline;\">$1</span>",
"<font color=\"$1\">$2</font>",
"<font size=\"$1\">$2</font>",
"<span style=\"font-family: $1\">$2</span>",
"<div style=\"text-align:center;\">$1</div>",
"<div style=\"text-align:right;\">$1</div>",
"<div style=\"text-align:left;\">$1</div>",
"<img src=\"$1\" alt=\"Image\" />",
"<a href=\"mailto:$1\" target=\"_blank\">$1</a>"
);
$body = htmlspecialchars($body);
$body = preg_replace($find, $replace, $body);
return $body;
}

Để sử dụng bbcode cho biến nào thì thêm... bbcode() ... lưu ý cần include 'bbcode.php'; đã nhé
echo bbcode($noi_dung);


Nguồn: mrducz95
↑↑ Lượt xem: 720
score
Đánh giá: 4.5/ 5, 720 bình chọn
- Chia sẻ:G  T
BBCode:

Link:
+ Còn “nhiều” Lắm!
+

Share code Diễn đàn trên Xtgem Full chức năng cực chất GetSmile.Mobie.In bởi Cú Đêm Việt Nam

+

Share code PHP hiển thị thông tin khách đang online trên Site

+

Sử dụng HTML và CSS tạo hiệu ứng hiển thị mô tả khi di chuột vào hình ảnh

+

Ajax là gì? Hướng dẫn code cơ bản khi xử lý dữ liệu với jQuery Ajax

+

Share full code PHP bộ tool cài đặt và quản lý Filelist KhoTruyen365 Xtgem

Trang chủ Cú Đêm Việt Nam Trang Chủ[1-1-720]