Pair of Vintage Old School Fru

CuDemVN.Wap.Sh

- GetSmile.Mobie.In - Diễn đàn chia sẻ Cú đêm Việt Nam
- AiChat.Wap.Sh - Diễn đàn Xtgem Việt Nam
- HamTruyen.Xtgem.Com - Blog Ham Truyện nơi hội tụ của những tín đồ mê truyện chữ
* Trang chủ >> WapMaster
Tìm Kiếm Thảo Luận
↓↓

Tạo thông báo lỗi code sai như CP11 cho OpenShift bằng .htaccess

Admin* RoSino18k *
* 19-12-2015
Bạn đang dùng OpenShift, bạn có cảm thấy khó khăn khi viết code sai mà không tìm ra nó sai chỗ nào không? Bạn muốn khi viết sai code thì hệ thống sẽ cho biết tên của lỗi, xảy ra tại một dòng cụ thể giống như hosting Cpanel 11.

Các bạn hoàn toàn có thể tạo thông báo lỗi code sai cho OpenShift như vậy bằng cách sử dụng file .htaccess

Dán code sau vào .htaccess và cảm nhận:
RewriteBase /
<Ifmodule mod_php4.c>
Options -Indexes
ErrorDocument 402 /
ErrorDocument 403 /
ErrorDocument 404 /
ErrorDocument 500 /
DirectoryIndex index.php

RemoveHandler .phtml .php3 .php4 .php5 .php6 .phps .cgi .pl .asp .aspx .shtml .shtm .wml .fcgi .fpl .jsp .py
AddType application/x-httpd-php-source .phtml .php3 .php4 .php5 .php6 .phps .cgi .pl .asp .aspx .shtml .shtm .wml .fcgi .fpl .jsp .py

php_flag display_errors 1
php_flag max_execution_time 2500
php_flag max_input_time 2500
php_flag post_max_size 25M
php_flag upload_max_filesize 20M
php_value max_execution_time 2500
php_value max_input_time 2500
php_value post_max_size 25M
php_value upload_max_filesize 20M
php_value highlight.string #ff0000
php_value highlight.comment #909090
php_value highlight.keyword #000000
php_value highlight.bg #efefff
php_value highlight.default #0000ff
php_value highlight.html #000090
php_value magic_quotes_gpc 1
php_flag magic_quotes_gpc 1
php_value magic_quotes_runtime 0
php_flag magic_quotes_runtime 0
</Ifmodule>
<Ifmodule mod_php5.c>
Options -Indexes
ErrorDocument 402 /
ErrorDocument 403 /
ErrorDocument 404 /
ErrorDocument 500 /
DirectoryIndex index.php
RemoveHandler .phtml .php3 .php4 .php5 .php6 .phps .cgi .pl .asp .aspx .shtml .shtm .wml .fcgi .fpl .jsp .py
AddType application/x-httpd-php-source .phtml .php3 .php4 .php5 .php6 .phps .cgi .pl .asp .aspx .shtml .shtm .wml .fcgi .fpl .jsp .py

php_flag display_errors 1
php_flag max_execution_time 2500
php_flag max_input_time 2500
php_flag post_max_size 25M
php_flag upload_max_filesize 20M
php_value max_execution_time 2500
php_value max_input_time 2500
php_value post_max_size 25M
php_value upload_max_filesize 20M
php_value highlight.string #ff0000
php_value highlight.comment #909090
php_value highlight.keyword #000000
php_value highlight.bg #efefff
php_value highlight.default #0000ff
php_value highlight.html #000090
php_value magic_quotes_gpc 1
php_flag magic_quotes_gpc 1
php_value magic_quotes_runtime 0
php_flag magic_quotes_runtime 0
</Ifmodule>
<Files ~ ".pl$|.cgi$|.db$|.txt$|.dat$|.htaccess$|.pb$|.inc$">
Order allow,deny
Deny from all
Satisfy All
</Files>

Nguồn: Nhoc96
↑↑ Lượt xem: 317
score
Đánh giá: 4.5/ 5, 317 bình chọn
- Chia sẻ:G  T
BBCode:

Link:
+ Còn “nhiều” Lắm!
+

Share code Diễn đàn trên Xtgem Full chức năng cực chất GetSmile.Mobie.In bởi Cú Đêm Việt Nam

+

Share code PHP hiển thị thông tin khách đang online trên Site

+

Sử dụng HTML và CSS tạo hiệu ứng hiển thị mô tả khi di chuột vào hình ảnh

+

Ajax là gì? Hướng dẫn code cơ bản khi xử lý dữ liệu với jQuery Ajax

+

Share full code PHP bộ tool cài đặt và quản lý Filelist KhoTruyen365 Xtgem

Trang chủ Cú Đêm Việt Nam Trang Chủ[1-1-317]