CuDemVN.Wap.Sh

- GetSmile.Mobie.In - Diễn đàn chia sẻ Cú đêm Việt Nam
- AiChat.Wap.Sh - Diễn đàn Xtgem Việt Nam
- HamTruyen.Xtgem.Com - Blog Ham Truyện nơi hội tụ của những tín đồ mê truyện chữ
* Trang chủ >> WapMaster
Tìm Kiếm Thảo Luận
↓↓

Tạo mã xác nhận Captcha đơn giản bằng PHP

Admin* RoSino18k *
* 28-04-2016

Để xác nhận dữ form được gửi đi có phải là robot hay không, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn viết mã xác thực (captcha) bằng PHP để xác minh biểu mẫu được gửi đi từ người hay là một robot.

Tạo mã xác nhận Captcha đơn giản bằng PHP
[Tải ảnh]


Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một hình ảnh xác nhận


Đây là đoạn code php tạo ra hình ảnh xác nhận, hãy tạo một file tên captcha.php rồi dán đoạn code này vào rồi lưu lại.
<?php
session_start();
$code=rand(1000,9999);
$_SESSION["code"]=$code;
$im = imagecreatetruecolor(50, 24);
$bg = imagecolorallocate($im, 22, 86, 165); //background color blue
$fg = imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);//text color white
imagefill($im, 0, 0, $bg);
imagestring($im, 5, 5, 5, $code, $fg);
header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate");
header('Content-type: image/png');
imagepng($im);
imagedestroy($im);
?>

Hình ảnh được tạo ra bởi hàm imagecreatetruecolor(), nếu bạn muốn thay đổi màu chữ hay màu nền thì hãy thay đổi giá trị ở dòng 6 và 7.

Sử dụng đoạn code này như thế nào?
Sau khi tạo xong file captcha.php, nếu bạn muốn xem thử hoạt động của nó hãy tạo một file html rồi dán nội dung sau vào rồi lưu lại
<html>
<head>
<title>Test Form</title>
</ head>
<body>
<form action="xacnhan.php" method="post">
Enter Image Text
<input name="captcha" type="text">
<img src="captcha.php" /><br>
<input name="submit" type="submit" value="Submit">
</form>
</body>
</html>

Tiếp tục, bạn hãy tạo file có tên xacnhan.php rồi dán đoạn php script sau vào
<?php
session_start();
if(isset($_POST["captcha"])&&$_POST["captcha"]!=""&&$_SESSION["code"]==$_POST["captcha"])
{
echo "Captcha dung";
//Do you stuff
}
else
{
die("Captcha sai");
}
?>

Chúc các bạn áp dụng thành công!
Nguồn: Kind.Vn
↓ Tập tin Đính kèm ↓
↑↑ Lượt xem: 1344
score
Đánh giá: 4.5/ 5, 1344 bình chọn
- Chia sẻ:G  T
BBCode:

Link:
+ Còn “nhiều” Lắm!
+

Share code Diễn đàn trên Xtgem Full chức năng cực chất GetSmile.Mobie.In bởi Cú Đêm Việt Nam

+

Share code PHP hiển thị thông tin khách đang online trên Site

+

Sử dụng HTML và CSS tạo hiệu ứng hiển thị mô tả khi di chuột vào hình ảnh

+

Ajax là gì? Hướng dẫn code cơ bản khi xử lý dữ liệu với jQuery Ajax

+

Share full code PHP bộ tool cài đặt và quản lý Filelist KhoTruyen365 Xtgem

Trang chủ Cú Đêm Việt Nam Trang Chủ[1-2-1344]

pacman, rainbows, and roller s