CuDemVN.Wap.Sh

- GetSmile.Mobie.In - Diễn đàn chia sẻ Cú đêm Việt Nam
- AiChat.Wap.Sh - Diễn đàn Xtgem Việt Nam
- HamTruyen.Xtgem.Com - Blog Ham Truyện nơi hội tụ của những tín đồ mê truyện chữ
* Trang chủ >> WapMaster
Tìm Kiếm Thảo Luận
↓↓

Share thuật toán Phân trang PHP chuẩn và đẹp bởi mrducz95

Admin* RoSino18k *
* 24-12-2015
Tính toán xem có bao nhiêu bài viết... đưa $count là tổng số bài viết.
$sl là số bv trên 1 trang.

<?php
$page = $_GET['page'];
$sl = 20; // Số bài viết trên 1 trang
$page_max = ceil($count/$sl);
if(!$page){$page = 1;}elseif($page>$page_max){$page=$page_max;header("Location:?page=$page_max");}elseif($page<1){$page=1;header("Location:?page=1");}
$page_star = $page*$sl-$sl; //Điểm đầu phân trang
$page_end = $page_star+sl-1; //Điểm cuối phân trang
?>

Cách dùng
- Gán biến $count là tổng số bài viết đếm được.
- Sau khi đưa code trên vào, có 2 biến $page_star là điểm đầu để phân trang, $page_end là điểm cuối.

Đây là nút phân trang.
<?php
// Thuật toán phân trang dạng đẹp - mrducz95
if($page){echo '<center><ul class="pagination pagination-sm">';
if($page>3){echo '<li><a href="?page=1">1</a></li>';}
if($page>4){echo '<li><a href="#">...</a></li>';}
if(($page-2)>0){echo '<li><a href="?page='.($page-2).'">'.($page-2).'</a></li>';}
if(($page-1)>0){echo '<li><a href="?page='.($page-1).'">'.($page-1).'</a></li>';}
if($page_max>1){echo '<li class="active"><a href="#">'.$page.'</a></li>';}
if(($page+1)<=$page_max){echo '<li><a href="?page='.($page+1).'">'.($page+1).'</a></li>';}
if(($page+2)<=$page_max){echo '<li><a href="?page='.($page+2).'">'.($page+2).'</a></li>';}
if($page<($page_max-3)){echo '<li><a href="#">...</a></li>';}
if($page<($page_max-2)){echo '<li><a href="?page='.$page_max.'">'.$page_max.'</a></li>';}
echo '</ul></center>';}
?>

→demo: *http://ddos-v404.rhcloud.com
Nguồn: mrducz95
↑↑ Lượt xem: 821
score
Đánh giá: 4.5/ 5, 821 bình chọn
- Chia sẻ:G  T
BBCode:

Link:
+ Còn “nhiều” Lắm!
+

Share code Diễn đàn trên Xtgem Full chức năng cực chất GetSmile.Mobie.In bởi Cú Đêm Việt Nam

+

Share code PHP hiển thị thông tin khách đang online trên Site

+

Sử dụng HTML và CSS tạo hiệu ứng hiển thị mô tả khi di chuột vào hình ảnh

+

Ajax là gì? Hướng dẫn code cơ bản khi xử lý dữ liệu với jQuery Ajax

+

Share full code PHP bộ tool cài đặt và quản lý Filelist KhoTruyen365 Xtgem

Trang chủ Cú Đêm Việt Nam Trang Chủ[1-1-821]

Teya Salat