pacman, rainbows, and roller s

CuDemVN.Wap.Sh

- GetSmile.Mobie.In - Diễn đàn chia sẻ Cú đêm Việt Nam
- AiChat.Wap.Sh - Diễn đàn Xtgem Việt Nam
- HamTruyen.Xtgem.Com - Blog Ham Truyện nơi hội tụ của những tín đồ mê truyện chữ
* Trang chủ >> WapMaster
Tìm Kiếm Thảo Luận
↓↓

Share hàm lấy Kích thước File qua URL mà không cần import file về host

Admin* RoSino18k *
* 21-12-2015
Code chỉ hữu dụng với những ai dùng đến. Newbie chắc không hiểu đâu, function có chức năng cho ta biết kích cỡ của 1 file từ 1 URL (file không nằm trên server).
function size($url) {
if ( substr($url,0,4)=='http') {
$size =array_change_key_case(get_headers($url,1),CASE_LOWER);
if(strcasecmp($x[0],'HTTP/1.1 200 OK') !=0) {
$size=$size['content-length'][1];
} else {
$size=$size['content-length'];
}
}
else {
$size= @filesize($url);
}
return $size;
}

Cách dùng:
echo size('http://sinhthanh.waplux.com/files/521477/SinhThanh.XtGem.Com-than-bai-2-chau-tinh-tri.3gp');

Nguồn: SinhThanh
↑↑ Lượt xem: 376
score
Đánh giá: 4.5/ 5, 376 bình chọn
- Chia sẻ:G  T
BBCode:

Link:
+ Còn “nhiều” Lắm!
+

Share code Diễn đàn trên Xtgem Full chức năng cực chất GetSmile.Mobie.In bởi Cú Đêm Việt Nam

+

Share code PHP hiển thị thông tin khách đang online trên Site

+

Sử dụng HTML và CSS tạo hiệu ứng hiển thị mô tả khi di chuột vào hình ảnh

+

Ajax là gì? Hướng dẫn code cơ bản khi xử lý dữ liệu với jQuery Ajax

+

Share full code PHP bộ tool cài đặt và quản lý Filelist KhoTruyen365 Xtgem

Trang chủ Cú Đêm Việt Nam Trang Chủ[1-1-376]