Ring ring

CuDemVN.Wap.Sh

- GetSmile.Mobie.In - Diễn đàn chia sẻ Cú đêm Việt Nam
- AiChat.Wap.Sh - Diễn đàn Xtgem Việt Nam
- HamTruyen.Xtgem.Com - Blog Ham Truyện nơi hội tụ của những tín đồ mê truyện chữ
* Trang chủ >> WapMaster
Tìm Kiếm Thảo Luận
↓↓

Share hàm Gửi mail định dạng HTML & với charset UTF-8 bằng PHP

Admin* RoSino18k *
* 03-12-2015
Dưới đây là 1 hàm đơn giản giúp bạn gửi mail bằng PHP với charset UTF-8

Demo Code:

Share hàm Gửi mail định dạng HTML & với charset UTF-8 bằng PHP
[Tải ảnh]


<?php
function mail_utf8($to, $subject = '(Không có tiêu đề)', $message = '', $header = '') {
$header_ = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n" . 'Content-type: text/html; charset=UTF-8' . "\r\n";
if( mail($to, "=?UTF-8?B?".base64_encode($subject).'?=', $message, $header_ . $header))
return true;
return false;
}
?>

Ví dụ:
<?php
function mail_utf8($to, $subject = '(Không có tiêu đề)', $message = '', $header = '') {
$header_ = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n" . 'Content-type: text/html; charset=UTF-8' . "\r\n";
if( mail($to, "=?UTF-8?B?".base64_encode($subject).'?=', $message, $header_ . $header))
return true;
return false;
}
$guitoi="admin@ sinhvienit.net";
$tieude="SinhViê nIT.Net";
$noidung="<img src=' http://sinhvienit.net /02.jpg'><br>Chào mừng bạn đến với SinhViê nIT.net";
if(mail_utf8($guitoi,$tieude,$noidung))
echo "Gửi thành công";
else
echo "Gửi thất bại";
?>

Nguồn: SinhVienIT
↑↑ Lượt xem: 471
score
Đánh giá: 4.5/ 5, 471 bình chọn
- Chia sẻ:G  T
BBCode:

Link:
+ Còn “nhiều” Lắm!
+

Share code Diễn đàn trên Xtgem Full chức năng cực chất GetSmile.Mobie.In bởi Cú Đêm Việt Nam

+

Share code PHP hiển thị thông tin khách đang online trên Site

+

Sử dụng HTML và CSS tạo hiệu ứng hiển thị mô tả khi di chuột vào hình ảnh

+

Ajax là gì? Hướng dẫn code cơ bản khi xử lý dữ liệu với jQuery Ajax

+

Share full code PHP bộ tool cài đặt và quản lý Filelist KhoTruyen365 Xtgem

Trang chủ Cú Đêm Việt Nam Trang Chủ[1-1-471]