Lamborghini Huracán LP 610-4 t

CuDemVN.Wap.Sh

- GetSmile.Mobie.In - Diễn đàn chia sẻ Cú đêm Việt Nam
- AiChat.Wap.Sh - Diễn đàn Xtgem Việt Nam
- HamTruyen.Xtgem.Com - Blog Ham Truyện nơi hội tụ của những tín đồ mê truyện chữ
* Trang chủ >> WapMaster
Tìm Kiếm Thảo Luận
↓↓

Share Funtion Phân Trang Trong Bài Viết Mod WordPress Cho Xtgem

Admin* RoSino18k *
* 22-06-2015
Demo: *http://kenhso1.biz/doc-truyen/01-chi-quan-ly-de-thuong.html

Copy code dưới đây dán vào function phân trang hiện tại của bạn hoặc dán vào file nào đó (vd: page.xt) rồi include ra

#Func phân trang
function page $noidung=;$dir=;
var $show=25000
var $url=<xt:url type="path" />?p
var $lnd = call strlen $val=$noidung
if $lnd <= $show
var $cut = $noidung
endif
if $lnd >= $show
var $nump = ($lnd/$show)
var $nump = call ceil $num=$nump
get p
if $p ==
var $p=1
endif
if $p <$nump
var $cham = ...
endif
if $p > $nump
var $p=$nump
endif
var $batdau =($p*$show-$show)
var $nump = call ceil $num=$nump
var $textd = call substr $val=$noidung;$start=$batdau;$length=$show
var $st = call strpos $haystack=$textd;$needle=<br />
var $textc = call substr $val=$noidung;$start=($batdau $show);$length=$show
var $et = call strpos $haystack=$textc;$needle=<br />
if $p==1
var $st=0
endif
if $p==$nump
var $et=0
endif
var $cut = call substr $val=$noidung;$start=($batdau $st);$length=($show $et-$st);
if $p > 1
var $dau = <a class="first" href="$url=1">«</a>
var $prev = <a class="previouspostslink" href="$url=($p-1)">‹</a>
if $p > 2
var $prevp = <a href="$url=($p-1)">($p-1)</a>
if $p > 3
var $prevvp = <a href="$url=($p-2)">($p-2)</a>
if $p > 4
var $dau = <a class="first" href="$url=1">«</a>
endif
endif
endif
endif
if $p < $nump
var $next = <a class="nextpostslink" href="$url=($p 1)">›</a>
var $cuoi = <a class="last" href="$url=$nump">»</a>
if $p < ($nump-1)
var $nextp = <a href="$url=($p 1)">($p 1)</a>
if $p < ($nump-2)
var $nexttp = <a href="$url=($p 2)">($p 2)</a>
if $p < ($nump-3)
var $cuoi = <a class="last" href="$url=$nump">»</a>
endif
endif
endif
endif
if $lnd > $show
var $pagego = <div class='wp-pagenavi'>$dau$prev$prevvp$prevp<span class='current'>$p</span>$nextp$nexttp$next$cuoi</div><div style='text-align: center;'><form action='$url' method='post'><input name='p' type='text' size='3' class='form' style=' border-top-width: 1px; border-left-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; width: 32px; height: 16px; ' value=''/> <input type='submit' value='Đến' class='button' style=' padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px; padding-left: 8px; border-left-width: 0px; '></form></div>
endif
print $cut$cham$pagego
endfunction


Nguồn: kudo - 2hi.biz
↓ Tập tin Đính kèm ↓
↑↑ Lượt xem: 584
score
Đánh giá: 4.5/ 5, 584 bình chọn
- Chia sẻ:G  T
BBCode:

Link:
+ Còn “nhiều” Lắm!
+

Share code Diễn đàn trên Xtgem Full chức năng cực chất GetSmile.Mobie.In bởi Cú Đêm Việt Nam

+

Share code PHP hiển thị thông tin khách đang online trên Site

+

Sử dụng HTML và CSS tạo hiệu ứng hiển thị mô tả khi di chuột vào hình ảnh

+

Ajax là gì? Hướng dẫn code cơ bản khi xử lý dữ liệu với jQuery Ajax

+

Share full code PHP bộ tool cài đặt và quản lý Filelist KhoTruyen365 Xtgem

Trang chủ Cú Đêm Việt Nam Trang Chủ[1-1-584]