Insane

CuDemVN.Wap.Sh

- GetSmile.Mobie.In - Diễn đàn chia sẻ Cú đêm Việt Nam
- AiChat.Wap.Sh - Diễn đàn Xtgem Việt Nam
- HamTruyen.Xtgem.Com - Blog Ham Truyện nơi hội tụ của những tín đồ mê truyện chữ
* Trang chủ >> WapMaster
Tìm Kiếm Thảo Luận
↓↓

Share function Rewrite URL dạng đẹp bằng TWIG

Admin* RoSino18k *
* 27-12-2016

Như các bạn đã biết, URL có ảnh hưởng rất lớn và rất quan trọng trong SEO. Việc làm đẹp URL cho trang web của bạn sẽ giúp các SE đánh giá cao trang web hơn từ đó tối ưu hoá công cụ tìm kiếm! Làm đẹp URL thực chất là việc viết lại URL. Nếu bạn đang sử dụng hosting có thể sử dụng file .htaccess, còn trên Xtgem ta phải dùng code để làm điều đó. Có thể bạn đã biết, URL bài viết của blog Xtgem khi tiêu đề bằng tiếng việt sẽ rất xấu. Tuy nhiên ta có thể cải thiện điều đó, trên URL của blog dạng domain/__xtblog_entry/id-ten-bai-viet thì id là thứ quan trọng nhất còn tên bài viết phía sau ta có thể tùy chỉnh. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn function rewrite URL bằng TWIG viết lại URL tuyệt đẹp, không lỗi tiếng việt, loại bỏ các kí tự đặc biệt khỏi URL! tạo slug cho SEO friendly bằng twig

Share function Rewrite URL dạng đẹp bằng TWIG
[Tải ảnh]


Hướng dẫn sử dụng function rewrite URL bằng TWIG


- Trước tiên để sử dụng TWIG bạn phải đang thao tác với xtblog, xtforum, xtchat hay xtguestbook nhá. Tạo file function.twig trong thư mục _xtgem_templates post code:


{% macro rwurl(url) %}
{# function rewrite url bởi RoSino18k #}
{% set url = url|lower|replace({'á':'a','à':'a','ả':'a','ã':'a','ạ':'a','ă':'a','ắ':'a','ằ':'a','ẳ':'a','ẵ':'a','ặ':'a','â':'a','ấ':'a','ầ':'a','ẩ':'a','ẫ':'a','ậ':'a','æ':'a','ä':'a','đ':'d','ð':'d','é':'e','è':'e','ẻ':'e','ẽ':'e','ẹ':'e','ê':'e','ế':'e','ề':'e','ể':'e','ễ':'e','ệ':'e','í':'i','ì':'i','ỉ':'i','ĩ':'i','ị':'i','ï':'i','î':'i','ó':'o','ò':'o','ỏ':'o','õ':'o','ọ':'o','ô':'o','ố':'o','ồ':'o','ổ':'o','ỗ':'o','ộ':'o','ơ':'o','ớ':'o','ờ':'o','ở':'o','ỡ':'o','ợ':'o','ö':'o','ø':'o','ú':'u','ù':'u','ủ':'u','ũ':'u','ụ':'u','ư':'u','ứ':'u','ừ':'u','ử':'u','ữ':'u','ự':'u','ü':'u','û':'u','ý':'y','ỳ':'y','ỷ':'y','ỵ':'y','ỹ':'y'}) %}{% set url = url|url_encode|replace({'%20':'-','~':'-','.':'-','--':'-'}) %}{% if '%' in url %}{% for pt in url|split('%') %}{% if pt matches '/^[A-Z0-9][A-Z0-9]/' %}{% set cut = '%'~pt[:2] %}{% set url = url|replace({(cut):'-'}) %}{% endif %}{% endfor %}{% endif %}{% set url = url|replace({'--':'-'})|trim('-') %}{{url}}{% endmacro %}

Nguyên lí hoạt động đó là code sẽ thay thế các kí tự tiếng việt thành các kí tự không dấu. Tiếp theo bộ lọc url_encode sẽ chuyển các kí tự đặc biệt về dạng chuẩn ASCII. Tiếp tục replace các dấu cách, ~, dấu chấm thành kí tự gạch ngang, chạy vòng lặp xoá đi những kí tự đặc biệt khỏi URL. Cuối cùng là rút ngắn nhiều kí tự gạch ngang thành 1 kí tự và xoá bỏ kí tự này ở 2 đầu chuỗi.
- Tại file muốn sử dụng bạn sử dụng code:
{% import 'function.twig' as func %}
{{func.rwurl(var)}}

với var là biến chứa chuỗi cần rewrite
hoặc nếu function nằm ngay trên file bạn đang code có thể sử dụng cú pháp ngắn gọn
{{_self.rwurl(var)}}

Ví dụ:
{{func.rwurl('Bài viết mới!')}}

sẽ có kết quả là:
bai-viet-moi

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: RoSino18k - Cú Đêm Việt Nam
↑↑ Lượt xem: 1252
score
Đánh giá: 4.5/ 5, 1252 bình chọn
- Chia sẻ:G  T
BBCode:

Link:
+ Còn “nhiều” Lắm!
+

Share code Diễn đàn trên Xtgem Full chức năng cực chất GetSmile.Mobie.In bởi Cú Đêm Việt Nam

+

Share code PHP hiển thị thông tin khách đang online trên Site

+

Sử dụng HTML và CSS tạo hiệu ứng hiển thị mô tả khi di chuột vào hình ảnh

+

Ajax là gì? Hướng dẫn code cơ bản khi xử lý dữ liệu với jQuery Ajax

+

Share full code PHP bộ tool cài đặt và quản lý Filelist KhoTruyen365 Xtgem

Trang chủ Cú Đêm Việt Nam Trang Chủ[1-1-1252]