Insane

CuDemVN.Wap.Sh

- GetSmile.Mobie.In - Diễn đàn chia sẻ Cú đêm Việt Nam
- AiChat.Wap.Sh - Diễn đàn Xtgem Việt Nam
- HamTruyen.Xtgem.Com - Blog Ham Truyện nơi hội tụ của những tín đồ mê truyện chữ
* Trang chủ >> WapMaster
Tìm Kiếm Thảo Luận
↓↓

Share function Loại Bỏ Dấu Tiếng Việt Trong PHP

Admin* RoSino18k *
* 10-11-2015
Khi bạn cần tìm kiếm không dấu hoặc tạo các URL thân thiện cho website thì việc loại bỏ dấu cho Tiếng Việt khá quan trọng. Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn cách loại bỏ dấu Tiếng Việt thực hiện việc này với ngôn ngữ PHP.

Hướng dẫn

Xây dựng hàm vn_str_filter($str) để loại bỏ dấu tiếng Việt khỏi 1 chuỗi. Khi gọi hàm: vn_str_filter(“Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”) sẽ được kết quả là “Hoang Sa, Truong Sa la cua Viet Nam”.

Ta sử dụng 2 hàm sau:
foreach(): duyệt mảng
preg_replace: tìm và thay thế các âm tiếng Việt từ có dấu thành không dấu.
Ta viết hàm vn_str_filter như sau:
function vn_str_filter ($str){
$unicode = array(
'a'=>'á|à|ả|ã|ạ|ă|ắ|ặ|ằ|ẳ|ẵ|â|ấ|ầ|ẩ|ẫ|ậ',
'd'=>'đ',
'e'=>'é|è|ẻ|ẽ|ẹ|ê|ế|ề|ể|ễ|ệ',
'i'=>'í|ì|ỉ|ĩ|ị',
'o'=>'ó|ò|ỏ|õ|ọ|ô|ố|ồ|ổ|ỗ|ộ|ơ|ớ|ờ|ở|ỡ|ợ',
'u'=>'ú|ù|ủ|ũ|ụ|ư|ứ|ừ|ử|ữ|ự',
'y'=>'ý|ỳ|ỷ|ỹ|ỵ',
'A'=>'Á|À|Ả|Ã|Ạ|Ă|Ắ|Ặ|Ằ|Ằ|Ẵ|Â|Ấ|Ầ|Ẩ|Ẫ|Ậ',
'D'=>'Đ',
'E'=>'É|È|Ẻ|Ẽ|Ẹ|Ê|Ế|Ề|Ể|Ễ|Ệ',
'I'=>'Í|Ì|Ỉ|Ĩ|Ị',
'O'=>'Ó|Ò|Ỏ|Õ|Ọ|Ô|Ố|Ồ|Ổ|Ỗ|Ộ|Ơ|Ớ|Ờ|Ở|Ỡ|Ợ',
'U'=>'Ú|Ù|Ủ|Ũ|Ụ|Ư|Ứ|Ừ|Ử|Ữ|Ự',
'Y'=>'Ý|Ỳ|Ỷ|Ỹ|Ỵ',
);
foreach($unicode as $nonUnicode=>$uni){
$str = preg_replace("/($uni)/i", $nonUnicode, $str);
}
return $str;
}

Khi sử dụng ta gọi:

echo vn_str_filter('Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam');


Nguồn: Không rõ
↑↑ Lượt xem: 499
score
Đánh giá: 4.5/ 5, 499 bình chọn
- Chia sẻ:G  T
BBCode:

Link:
+ Còn “nhiều” Lắm!
+

Share code Diễn đàn trên Xtgem Full chức năng cực chất GetSmile.Mobie.In bởi Cú Đêm Việt Nam

+

Share code PHP hiển thị thông tin khách đang online trên Site

+

Sử dụng HTML và CSS tạo hiệu ứng hiển thị mô tả khi di chuột vào hình ảnh

+

Ajax là gì? Hướng dẫn code cơ bản khi xử lý dữ liệu với jQuery Ajax

+

Share full code PHP bộ tool cài đặt và quản lý Filelist KhoTruyen365 Xtgem

Trang chủ Cú Đêm Việt Nam Trang Chủ[1-1-499]