Polaroid

CuDemVN.Wap.Sh

- GetSmile.Mobie.In - Diễn đàn chia sẻ Cú đêm Việt Nam
- AiChat.Wap.Sh - Diễn đàn Xtgem Việt Nam
- HamTruyen.Xtgem.Com - Blog Ham Truyện nơi hội tụ của những tín đồ mê truyện chữ
* Trang chủ >> WapMaster
Tìm Kiếm Thảo Luận
↓↓

Share function hữu ích Nén nhiều file sang định dạng *.ZIP bằng PHP

Admin* RoSino18k *
* 31-03-2016

Việc nén (zip) file bằng PHP thật ra rất đơn giản, nó cũng giống như là các bạn thực hiện thao tác zip file trên desktop vậy. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một hàm đơn giản là create_zip, đây là hàm php nén zip và các bạn sẽ chỉ cần sử dụng lại hàm này mỗi khi cần nén file nào đó.

Share function hữu ích Nén nhiều file sang định dạng *.ZIP bằng PHP
[Tải ảnh]


Chúng ta bắt đầu khởi tạo hàm create_zip nhé!


<?php
function create_zip($files = array(), $destination = '', $overwrite = false) {
//if the zip file already exists and overwrite is false, return false
if(file_exists($destination) && !$overwrite) { return false; }
//vars
$valid_files = array();
//if files were passed in...
if(is_array($files)) {
//cycle through each file
foreach($files as $file) {
//make sure the file exists
if(file_exists($file)) {
$valid_files[] = $file;
}
}
}
//if we have good files...
if(count($valid_files)) {
//create the archive
$zip = new ZipArchive();
if($zip->open($destination,$overwrite ? ZIPARCHIVE::OVERWRITE : ZIPARCHIVE::CREATE) !== true) {
return false;
}
//add the files
foreach($valid_files as $file) {
$zip->addFile($file,$file);
}
//debug
//echo 'The zip archive contains ',$zip->numFiles,' files with a status of ',$zip->status;
//close the zip -- done!
$zip->close();
//check to make sure the file exists
return file_exists($destination);
}
else
{
return false;
}
}
?>

Và đây là cách sử dụng:
$files_to_zip = array(
'cudemvn.wap.sh.txt',
'fb.php',
'zip.php',
'zing-3.php',
'zing-2.php',
'zing-1.php'
);
//if true, good; if false, zip creation failed
$result = create_zip($files_to_zip, 'rosino18k.zip');

Hàm mà mình giới thiệu cho các bạn có 2 tham số, tham số thứ nhất có thể là một file, hoặc là một mảng chứa nhiều file. Tham số thứ 2 sẽ là nơi chúng ta điền thông tin tên fize zip cũng như đường dẫn sẽ chứa file zip này. Hàm này sẽ trả về giá trị true nếu như việc nén file thành công, ngược lại sẽ trả về false.

Mình hy vọng với bài viết hôm nay, các bạn sẽ có thêm một kinh nghiệm lập trình PHP cũng như một hàm PHP hữu ích để các bạn sử dụng sau này.
Chúc các bạn thành công!

Nguồn: ShareCode.Vn
↓ Tập tin Đính kèm ↓
↑↑ Lượt xem: 372
score
Đánh giá: 4.5/ 5, 372 bình chọn
- Chia sẻ:G  T
BBCode:

Link:
+ Còn “nhiều” Lắm!
+

Share code Diễn đàn trên Xtgem Full chức năng cực chất GetSmile.Mobie.In bởi Cú Đêm Việt Nam

+

Share code PHP hiển thị thông tin khách đang online trên Site

+

Sử dụng HTML và CSS tạo hiệu ứng hiển thị mô tả khi di chuột vào hình ảnh

+

Ajax là gì? Hướng dẫn code cơ bản khi xử lý dữ liệu với jQuery Ajax

+

Share full code PHP bộ tool cài đặt và quản lý Filelist KhoTruyen365 Xtgem

Trang chủ Cú Đêm Việt Nam Trang Chủ[1-1-372]