Duck hunt

CuDemVN.Wap.Sh

- GetSmile.Mobie.In - Diễn đàn chia sẻ Cú đêm Việt Nam
- AiChat.Wap.Sh - Diễn đàn Xtgem Việt Nam
- HamTruyen.Xtgem.Com - Blog Ham Truyện nơi hội tụ của những tín đồ mê truyện chữ
* Trang chủ >> WapMaster
Tìm Kiếm Thảo Luận
↓↓

Share filelist ảnh PHP có phân trang đầy đủ

Admin* RoSino18k *
* 23-11-2015
Do có bạn bảo viết giúp nên mình cũng share luôn cho anh em khỏi phải tìm nè.
Filelist ảnh PHP có phân trang đầy đủ nhé chỉ cần up lên và trỏ vào đường dẫn thư mục ảnh thôi.
<?php
echo '<meta charset="UTF-8">';
// thu muc chua anh
$folder = 'img/';
$filetype = '*.*';
$files = glob($folder.$filetype);
// ham dem so files trong thu muc
$total = count($files);
// hien so anh o day
$per_page = 2;
// phan phan trang minh viet khong can phai quan tam
$last_page = (int)($total / $per_page);
if(isset($_GET["page"]) && ($_GET["page"] <=$last_page) && ($_GET["page"] > 0) ){
$page = $_GET["page"];
$offset = ($per_page + 1)*($page - 1);
}else{
$page=1;
$offset=0;
}
$max = $offset + $per_page;
if($max>$total){
$max = $total;
}
// function hien thu nut truoc - sau
function show_pagination($current_page, $last_page){
echo '<div>';
if( $current_page > 1 ){
echo ' <a href="?page='.($current_page-1).'"> Previous</a> - ';
}
if( $current_page < $last_page ){
echo ' <a href="?page='.($current_page+1).'"> Next</a> ';
}
echo '</div>';
}
echo "<li>Đang ở trang: $page offset</li>";
echo "<li>Tổng ảnh: $total</li>";
// chay vong lap hien thi anh
for($i = $offset; $i< $max; $i++){
$file = $files[$i];
$path_parts = pathinfo($file);
$filename = $path_parts['filename'];
echo '<p><a href="'.$file.'"><img src="'.$file.'" alt="'.$filename.'" width="200"></a></p>';
}
// nut phan trang
show_pagination($page, $last_page);
?>

Nguồn: KenAn
↑↑ Lượt xem: 519
score
Đánh giá: 4.5/ 5, 519 bình chọn
- Chia sẻ:G  T
BBCode:

Link:
+ Còn “nhiều” Lắm!
+

Share code Diễn đàn trên Xtgem Full chức năng cực chất GetSmile.Mobie.In bởi Cú Đêm Việt Nam

+

Share code PHP hiển thị thông tin khách đang online trên Site

+

Sử dụng HTML và CSS tạo hiệu ứng hiển thị mô tả khi di chuột vào hình ảnh

+

Ajax là gì? Hướng dẫn code cơ bản khi xử lý dữ liệu với jQuery Ajax

+

Share full code PHP bộ tool cài đặt và quản lý Filelist KhoTruyen365 Xtgem

Trang chủ Cú Đêm Việt Nam Trang Chủ[1-1-519]