CuDemVN.Wap.Sh

- GetSmile.Mobie.In - Diễn đàn chia sẻ Cú đêm Việt Nam
- AiChat.Wap.Sh - Diễn đàn Xtgem Việt Nam
- HamTruyen.Xtgem.Com - Blog Ham Truyện nơi hội tụ của những tín đồ mê truyện chữ
* Trang chủ >> WapMaster
Tìm Kiếm Thảo Luận
↓↓

Share đoạn Code tạo tags URL thân thiện cho tool post filelist Xtgem

Admin* RoSino18k *
* 18-09-2015
+ Đầu tiên mở tool post thêm đoạn code này:
Từ khóa:<br/>
<input name="tag" type="text"><br/>

+ Chỗ phần khai báo biến thêm đoạn code này:
$tag = cvnokia($_POST['tag']);
$urltag = rwurl($tag);

+ Thêm đoạn này vào ngay dưới phần kết thúc khai báo mấy biến kia: *Code đây
+ Còn đây là phần tạo tên file để có thể tìm kiếm ra kết quả được thêm ngay dưới code trên:
//Tạo nội dung vào key
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, ' http://xtgem.com /filebrowser /file_save?__token='.$token.'&act=edit_file&file=/key/'.rwurl($title).'-'.$urltag.'-'.rwurl($title).'');
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, array('value' => cvnokia('[tit]'.$title.'[/tit][tag]'.$taotag.'[/tag][link]/'.rwurl($title).'.html[/link][info]'.$noidung.'[/info]'), 'submit' => 'Save'));
curl_exec($ch);

+ Muốn thêm tag vào bài viết thì chèn đoạn này vào mấy chỗ [info] và [tit] ý hoặc khai báo luôn:
[tag]'.$taotag.'[/tag]

Vậy là xong chế file tìm kiếm thì ae tự tham khảo nha!

Nguồn: Nhôm
↓ Tập tin Đính kèm ↓
↑↑ Lượt xem: 369
score
Đánh giá: 4.5/ 5, 369 bình chọn
- Chia sẻ:G  T
BBCode:

Link:
+ Còn “nhiều” Lắm!
+

Share code Diễn đàn trên Xtgem Full chức năng cực chất GetSmile.Mobie.In bởi Cú Đêm Việt Nam

+

Share code PHP hiển thị thông tin khách đang online trên Site

+

Sử dụng HTML và CSS tạo hiệu ứng hiển thị mô tả khi di chuột vào hình ảnh

+

Ajax là gì? Hướng dẫn code cơ bản khi xử lý dữ liệu với jQuery Ajax

+

Share full code PHP bộ tool cài đặt và quản lý Filelist KhoTruyen365 Xtgem

Trang chủ Cú Đêm Việt Nam Trang Chủ[1-1-369]

Snack's 1967