pacman, rainbows, and roller s

CuDemVN.Wap.Sh

- GetSmile.Mobie.In - Diễn đàn chia sẻ Cú đêm Việt Nam
- AiChat.Wap.Sh - Diễn đàn Xtgem Việt Nam
- HamTruyen.Xtgem.Com - Blog Ham Truyện nơi hội tụ của những tín đồ mê truyện chữ
* Trang chủ >> WapMaster
Tìm Kiếm Thảo Luận
↓↓

Share code tạo sitemap chuẩn SEO cho tất cả tool post xtgem

Admin* RoSino18k *
* 28-07-2015
như title mấy hum nay đi hỏi khắp nơi cuối cùng cũng ra

$ngaythangnam = date('Y-m-d');
$te = 'T';
$zet = 'Z';
$time = date('H:i');
$msitemap = "<url><loc>http://upxu.wap.sh/?id=$tenfile</loc><lastmod>$ngaythangnam$te$time$zet</lastmod><changefreq>daily</changefreq><priority>0.9</priority></url>";
$sitemap = file_get_contents('sitemap.txt');
file_put_contents('data/sitemap.txt',$msitemap.$sitemap);
$sitemaps = file_get_contents('sitemap.txt', true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://xtgem.com/filebrowser/file_save?__token='.$token.'&act=edit_file&file=/sitemap.xml');
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, array('value' => cvnokia('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd">'.$sitemaps.'</urlset>'), 'submit' => 'Save'));
curl_exec($ch);

code có chức năng gi chuỗi vào đầu sitemap k như mấy cái cũ gi vào cuối nhé
edit lại cho phủ hợp và dán vào cuối tool của bạn

Nguồn: prince37 - 2hi.biz
demo: *http://upxu.wap.sh/post.xml
thanks to : tiaxgame, belvpro ..v..v
↑↑ Lượt xem: 441
score
Đánh giá: 4.5/ 5, 441 bình chọn
- Chia sẻ:G  T
BBCode:

Link:
+ Còn “nhiều” Lắm!
+

Share code Diễn đàn trên Xtgem Full chức năng cực chất GetSmile.Mobie.In bởi Cú Đêm Việt Nam

+

Share code PHP hiển thị thông tin khách đang online trên Site

+

Sử dụng HTML và CSS tạo hiệu ứng hiển thị mô tả khi di chuột vào hình ảnh

+

Ajax là gì? Hướng dẫn code cơ bản khi xử lý dữ liệu với jQuery Ajax

+

Share full code PHP bộ tool cài đặt và quản lý Filelist KhoTruyen365 Xtgem

Trang chủ Cú Đêm Việt Nam Trang Chủ[1-1-441]