XtGem Forum catalog

CuDemVN.Wap.Sh

- GetSmile.Mobie.In - Diễn đàn chia sẻ Cú đêm Việt Nam
- AiChat.Wap.Sh - Diễn đàn Xtgem Việt Nam
- HamTruyen.Xtgem.Com - Blog Ham Truyện nơi hội tụ của những tín đồ mê truyện chữ
* Trang chủ >> WapMaster
Tìm Kiếm Thảo Luận
↓↓

Share code PHP import File dung lượng Khủng qua FTP

Admin* RoSino18k *
* 20-12-2015
Trước đây mình đã từng nói import hơn 2 GB dữ liệu chỉ trong 5 phút. Và tất cả nhờ tool này đây nè. Bây giờ mình sẽ share cho các bạn dùng (mình dùng fileswap.com vì hỗ trợ ftp và disk 15GB)
<?php
function tailenftp($file) {
$fp = fopen($file, 'r');
$server='Tên server ở đây';
$name='Tên đăng nhập';
$pass='Pass';
$thumuc='thư mục up ví dụ /public_html';
//kêt nối server
$conn_id = ftp_connect($server);
// Đăng nhập
$login_result = ftp_login($conn_id, $name, $pass);
$name = explode($thumuc,$file);
$name = $name[count($name)-1];
$name = explode("?",$name);
$name = 'SinhThanh.XtGem.Com-'.$name[0].'';
// upload $file
if(ftp_fput($conn_id,$dir."/".$name,$fp,FTP_BINARY))
{
$thanh='Thành công '.$file.'';
} else {
$thanh='Có lỗi xảy ra trong qua trình up '.$file.'';
}
return $thanh;
}
?>

Để dùng thì gọi function tailenftp ra nhé.
$thanh='http://sinhthanh.xtgem.com/love.zip';
tailenftp($thanh);

Nguồn: SinhThanh
↑↑ Lượt xem: 470
score
Đánh giá: 4.5/ 5, 470 bình chọn
- Chia sẻ:G  T
BBCode:

Link:
+ Còn “nhiều” Lắm!
+

Share code Diễn đàn trên Xtgem Full chức năng cực chất GetSmile.Mobie.In bởi Cú Đêm Việt Nam

+

Share code PHP hiển thị thông tin khách đang online trên Site

+

Sử dụng HTML và CSS tạo hiệu ứng hiển thị mô tả khi di chuột vào hình ảnh

+

Ajax là gì? Hướng dẫn code cơ bản khi xử lý dữ liệu với jQuery Ajax

+

Share full code PHP bộ tool cài đặt và quản lý Filelist KhoTruyen365 Xtgem

Trang chủ Cú Đêm Việt Nam Trang Chủ[1-1-470]