Old school Swatch Watches

CuDemVN.Wap.Sh

- GetSmile.Mobie.In - Diễn đàn chia sẻ Cú đêm Việt Nam
- AiChat.Wap.Sh - Diễn đàn Xtgem Việt Nam
- HamTruyen.Xtgem.Com - Blog Ham Truyện nơi hội tụ của những tín đồ mê truyện chữ
* Trang chủ >> WapMaster
Tìm Kiếm Thảo Luận
↓↓

Share Code Giảm Dung Lượng Và Size ảnh Load Cực Nhanh cho Wap/Web bằng PHP

Admin* RoSino18k *
* 10-11-2015
Lâu rồi không share gì cho anh em xài nay tiện code cho cái web truyện nên share luôn cho anh em dùng vui

Giới thiệu: dạng kiểu có 1 link ảnh mà size nó 1MB chẳng hạn nếu ta dùng thuộc tính width hay height của thẻ <img thì size ảnh của nó vẫn sẽ là 1MB.
code dưới đây sẽ làm size thay đổi theo cỡ ảnh : 1mb -> 10kb chắc vậy B37

function size_img($link,$type=1,$w,$h,$s='w'){
if(empty($link))
return false;
if(preg_match("#s|%20|+#is",$link))
return $link;
if($type=='1' && $s=='h') $select="resize_h=".$h;
if($type=='1' && $s=='w') $select="resize_w=".$w;
if($type==1){
$out= 'http://images2-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&gadget=a&no_expand=1&'.$select.'&rewriteMime=image/*&url='.$link.'';
} else {
$out= 'http://images2-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&gadget=a&no_expand=0&resize_w='.$w.'&resize_h='.$h.'&rewriteMime=image/*&url='.$link.'';
}
return $out;
}

Cách dùng:

echo '<img src="'.size_img('link ảnh','kiểu size','chiều rộng','chiều cao','chiều ảnh').'"/>';


Chú thích:
- Link ảnh: ví dụ *http://cudemvn.wap.sh/images/picture/apple.png
- Kiểu size: 1 hoặc 2 (để 1 nếu size theo 1 chiều nhất định, chiều còn lại sẽ tự được căn để ảnh không bị méo; còn nếu để 2 thì ta sẽ tự chọn chiều cao và rộng cho ảnh)
- Chiều rộng (width): ví dụ 90 (không có đuôi px kèm đằng sau)
- Chiều cao (height): ví dụ 30(không có đuôi px kèm đằng sau)
- Chiều ảnh: chỉ áp dụng khi kiểu size là 1 còn nếu 2 thì bỏ trống.

Ví Dụ: khi chọn kiểu size 1
lấy width làm chuẩn:

echo '<img src="'.size_img('http://cudemvn.wap.sh/images/picture/apple.png','1','90','','w').'"/>';

Lấy height làm chuẩn:
echo '<img src="'.size_img('http://cudemvn.wap.sh/images/picture/apple.png','1','','30','h').'" />';

Nguồn: Không rõ
↑↑ Lượt xem: 699
score
Đánh giá: 4.5/ 5, 699 bình chọn
- Chia sẻ:G  T
BBCode:

Link:
+ Còn “nhiều” Lắm!
+

Share code Diễn đàn trên Xtgem Full chức năng cực chất GetSmile.Mobie.In bởi Cú Đêm Việt Nam

+

Share code PHP hiển thị thông tin khách đang online trên Site

+

Sử dụng HTML và CSS tạo hiệu ứng hiển thị mô tả khi di chuột vào hình ảnh

+

Ajax là gì? Hướng dẫn code cơ bản khi xử lý dữ liệu với jQuery Ajax

+

Share full code PHP bộ tool cài đặt và quản lý Filelist KhoTruyen365 Xtgem

false
Trang chủ Cú Đêm Việt Nam Trang Chủ[1-1-699]