80s toys - Atari. I still have

CuDemVN.Wap.Sh

- GetSmile.Mobie.In - Diễn đàn chia sẻ Cú đêm Việt Nam
- AiChat.Wap.Sh - Diễn đàn Xtgem Việt Nam
- HamTruyen.Xtgem.Com - Blog Ham Truyện nơi hội tụ của những tín đồ mê truyện chữ
* Trang chủ >> WapMaster
Tìm Kiếm Thảo Luận
↓↓

Share code filelist PHP cập nhật theo thời gian bởi tiaxgame

Admin* RoSino18k *
* 26-09-2015
Đọc nội dung thư mục, các bạn dùng hàm opendir và readdir.

Tiếp đó duyệt nội dung thư mục, tạo một array để chứa cái tập tin và thư mục con. Khóa của array này chính là thời gian cập nhật của tập tin hoặc thư mục con.

Sau cùng, sắp xếp lại array với hàm krsort.

Toàn bộ đoạn mã như sau:
*code.js

Cách dùng
$list=filelist_update('/folder/');
echo join($list,'<br/>');


Nguồn: tiaxgame - AiChat.Wap.Sh
↓ Tập tin Đính kèm ↓
↑↑ Lượt xem: 517
score
Đánh giá: 4.5/ 5, 517 bình chọn
- Chia sẻ:G  T
BBCode:

Link:
+ Còn “nhiều” Lắm!
+

Share code Diễn đàn trên Xtgem Full chức năng cực chất GetSmile.Mobie.In bởi Cú Đêm Việt Nam

+

Share code PHP hiển thị thông tin khách đang online trên Site

+

Sử dụng HTML và CSS tạo hiệu ứng hiển thị mô tả khi di chuột vào hình ảnh

+

Ajax là gì? Hướng dẫn code cơ bản khi xử lý dữ liệu với jQuery Ajax

+

Share full code PHP bộ tool cài đặt và quản lý Filelist KhoTruyen365 Xtgem

Trang chủ Cú Đêm Việt Nam Trang Chủ[1-1-517]