Disneyland 1972 Love the old s

CuDemVN.Wap.Sh

- GetSmile.Mobie.In - Diễn đàn chia sẻ Cú đêm Việt Nam
- AiChat.Wap.Sh - Diễn đàn Xtgem Việt Nam
- HamTruyen.Xtgem.Com - Blog Ham Truyện nơi hội tụ của những tín đồ mê truyện chữ
* Trang chủ >> WapMaster
Tìm Kiếm Thảo Luận
↓↓

Share code auto tạo sitemap cho Xtgem

Admin* RoSino18k *
* 10-04-2016

Code này hỗ trợ full các tools post hiện nay như viptruyen, toisv, ttblog, v.v


Đầu tiên vào host của bạn tạo file sitemap.txt nhớ là đặt tools ở đâu thì tạo ở đó
rồi vào file post bài của wap bạn tìm đoạn code như này
curl_exec($ch);
}
echo 'Thành công';
}
}

hoặc
curl_exec($ch);
}
echo 'ok';
}
}

và thay bằng
curl_exec($ch); }
$f = fopen('sitemap.txt',a);
fwrite($f,"<url><loc>http://roly.yn.lt/$thumuc/$cmc/$file</loc><changefreq>daily</changefreq></url>");
fclose($f);
$sitemap = file_get_contents('./sitemap.txt', true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://xtgem.com/filebrowser/file_save?__token='.$token.'&act=edit_file&file=/sitemap.xml');
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, array('value' => cvnokia('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd">'.$sitemap.'</urlset>'), 'submit' => 'Save'));
curl_exec($ch);
header('Location: http://Tên wap bạn/index?save=ok');}}

Chú ý thay lại cho đúng cấu trúc link nhé

Vậy là post bài nào thì nó sẽ tự update vào file sitemap wap bạn. Chúc các bạn thành công!

Nguồn: Pupy - 2hi.biz
↑↑ Lượt xem: 835
score
Đánh giá: 4.5/ 5, 835 bình chọn
- Chia sẻ:G  T
BBCode:

Link:
+ Còn “nhiều” Lắm!
+

Share code Diễn đàn trên Xtgem Full chức năng cực chất GetSmile.Mobie.In bởi Cú Đêm Việt Nam

+

Share code PHP hiển thị thông tin khách đang online trên Site

+

Sử dụng HTML và CSS tạo hiệu ứng hiển thị mô tả khi di chuột vào hình ảnh

+

Ajax là gì? Hướng dẫn code cơ bản khi xử lý dữ liệu với jQuery Ajax

+

Share full code PHP bộ tool cài đặt và quản lý Filelist KhoTruyen365 Xtgem

Trang chủ Cú Đêm Việt Nam Trang Chủ[1-1-835]