XtGem Forum catalog

CuDemVN.Wap.Sh

- GetSmile.Mobie.In - Diễn đàn chia sẻ Cú đêm Việt Nam
- AiChat.Wap.Sh - Diễn đàn Xtgem Việt Nam
- HamTruyen.Xtgem.Com - Blog Ham Truyện nơi hội tụ của những tín đồ mê truyện chữ
* Trang chủ >> WapMaster
Tìm Kiếm Thảo Luận
↓↓

Share code Auto Mod Java Game Java từ WapVip cho Wap Xtgem

Admin* RoSino18k *
* 02-10-2015
Code này khá đơn giản, mình chỉ sử dụng biến của Xtgem thôi. Nói sơ qua về biến cho ai chưa biết!

Biến trong Xtgem cũng tương tự biến trong PHP, nó có dạng
{_$X|Y}

Trong đó: X là tên biến, Y là giá trị mặc định

Ví dụ trong tập tin VD.html bạn chèn code hình ảnh này vào
<img src="/{_$q|1}.png">

khi truy cập vào file VD.html thì bạn sẽ thấy ảnh 1.png, nhưng khi truy cập vào VD.html?q=2 thì bạn sẽ thấy ảnh 2.png, cũng tương tự như q=3 hay q=a, q=b. Nếu trang đó có thêm nhiều biến khác, bạn chỉ cần thêm kí tự & để nối chúng lại, ví dụ: VD.html?q=2&p=love

Biến trong Xtgem có ứng dụng đặc biệt quan trọng. Nó giúp Wap bạn trở nên hiện đại hơn nhiều!

Lí thuyết đủ rồi, và đây là code
<div class="phdr"><b>» Auto Mod Java Tùy Ý</b></div><div class="list1"><img src="http://wapvip.pro/images/tai.gif" alt="»" title="AutoClick v3.4.1 Phím Gọi"/> <a href="http://wapvip.pro/page/tdk-mod.php?id={_$id|}&mod=AutoClickG" alt="AutoClick v3.4.1 Phím Gọi">Tải Bản AutoClick v3.4.1 Phím Gọi</a> | <a href="http://wapvip.pro/page/tdk-mod.php?id={_$id|}&mod=AutoClickG-Key1" alt="AutoClick v3.4.1 Phím Gọi Key1">Phím Gọi Key1</a> | <a href="http://wapvip.pro/page/tdk-mod.php?id={_$id|}&mod=AutoClickG-Key2" alt="AutoClick v3.4.1 Phím Gọi Key2">Phím Gọi Key2</a></div><div class="list1"><img src="http://wapvip.pro/images/tai.gif" alt="»" title="AutoClick v3.4.1 Phím *"/> <a href="http://wapvip.pro/page/tdk-mod.php?id={_$id|}&mod=AutoClickS" alt="AutoClick v3.4.1 Phím *">Tải Bản AutoClick v3.4.1 Phím *</a> | <a href="http://wapvip.pro/page/tdk-mod.php?id={_$id|}&mod=AutoClickS-Key1" alt="AutoClick v3.4.1 Phím * Key1">Phím * Key1</a> | <a href="http://wapvip.pro/page/tdk-mod.php?id={_$id|}&mod=AutoClickS-Key2" alt="AutoClick v3.4.1 Phím * Key2">Phím * Key2</a></div><div class="list1"><img src="http://wapvip.pro/images/tai.gif" alt="»" title="AutoClick v3.4.1 Phím #"/> <a href="http://wapvip.pro/page/tdk-mod.php?id={_$id|}&mod=AutoClickT" alt="AutoClick v3.4.1 Phím #">Tải Bản AutoClick v3.4.1 Phím #</a> | <a href="http://wapvip.pro/page/tdk-mod.php?id={_$id|}&mod=AutoClickT-Key1" alt="AutoClick v3.4.1 Phím # Key1">Phím # Key1</a> | <a href="http://wapvip.pro/page/tdk-mod.php?id={_$id|}&mod=AutoClickT-Key2" alt="AutoClick v3.4.1 Phím # Key2">Phím # Key2</a></div><div class="list1"><img src="http://wapvip.pro/images/tai.gif" alt="»" title="AutoClick v2.0.1 Phím Gọi"/> <a href="http://wapvip.pro/page/tdk-mod.php?id={_$id|}&mod=AutoClick-Goi" alt="AutoClick v2.0.1 Phím Gọi">Tải Bản AutoClick v2.0.1 Phím Gọi</a> | <a href="http://wapvip.pro/page/tdk-mod.php?id={_$id|}&mod=AutoClick-Goi-Key1" alt="AutoClick v2.0.1 Phím Gọi Key1">Phím Gọi Key1</a> | <a href="http://wapvip.pro/page/tdk-mod.php?id={_$id|}&mod=AutoClick-Goi-Key2" alt="AutoClick v2.0.1 Phím Gọi Key2">Phím Gọi Key2</a> (S60 Nên Dùng)</div><div class="list1"><img src="http://wapvip.pro/images/tai.gif" alt="»" title="AutoClick v2.0.1 Phím *"/> <a href="http://wapvip.pro/page/tdk-mod.php?id={_$id|}&mod=AutoClick-Sao" alt="AutoClick v2.0.1 Phím *">Tải Bản AutoClick v2.0.1 Phím *</a> | <a href="http://wapvip.pro/page/tdk-mod.php?id={_$id|}&mod=AutoClick-Sao-Key1" alt="AutoClick v2.0.1 Phím * Key1">Phím * Key1</a> | <a href="http://wapvip.pro/page/tdk-mod.php?id={_$id|}&mod=AutoClick-Sao-Key2" alt="AutoClick v2.0.1 Phím * Key2">Phím * Key2</a> (S60 Nên Dùng)</div><div class="list1"><img src="http://wapvip.pro/images/tai.gif" alt="»" title="AutoClick v2.0.1 Phím #"/> <a href="http://wapvip.pro/page/tdk-mod.php?id={_$id|}&mod=AutoClick-Thang" alt="AutoClick v2.0.1 Phím #">Tải Bản AutoClick v2.0.1 Phím #</a> | <a href="http://wapvip.pro/page/tdk-mod.php?id={_$id|}&mod=AutoClick-Thang-Key1" alt="AutoClick v2.0.1 Phím # Key1">Phím # Key1</a> | <a href="http://wapvip.pro/page/tdk-mod.php?id={_$id|}&mod=AutoClick-Thang-Key2" alt="AutoClick v2.0.1 Phím # Key2">Phím # Key2</a> (S60 Nên Dùng)</div><div class="list1"><img src="http://wapvip.pro/images/tai.gif" alt="»" title="Mod Key Kiểu 1"/> <a href="http://wapvip.pro/page/tdk-mod.php?id={_$id|}&mod=Key1" alt="Mod Key Kiểu 1">Tải Bản Mod Key Kiểu 1</a></div><div class="list1"><img src="http://wapvip.pro/images/tai.gif" alt="»" title="Mod Key Kiểu 2"/> <a href="http://wapvip.pro/page/tdk-mod.php?id={_$id|}&mod=Key2" alt="Mod Key Kiểu 2">Tải Bản Mod Key Kiểu 2</a></div><div class="list1"><img src="http://wapvip.pro/images/tai.gif" alt="»" title="Chụp Ảnh Màn Hình Phím Gọi"/> <a href="http://wapvip.pro/page/tdk-mod.php?id={_$id|}&mod=ChupMH" alt="Chụp Ảnh Màn Hình Phím Gọi">Tải Bản Chụp Ảnh Màn Hình Phím Gọi</a></div><div class="list1"><img src="http://wapvip.pro/images/tai.gif" alt="»" title="Mod ReLoad Phím Sao"/> <a href="http://wapvip.pro/page/tdk-mod.php?id={_$id|}&mod=ReLoad" alt="Mod ReLoad Phím Sao">Tải Bản ReLoad Phím Sao</a></div><div class="list1"><img src="http://wapvip.pro/images/tai.gif" alt="»" title="Chỉnh Ánh Sáng Phím Gọi"/> <a href="http://wapvip.pro/page/tdk-mod.php?id={_$id|}&mod=ChinhAS" alt="Chỉnh Ánh Sáng Phím Gọi">Tải Bản Chỉnh Ánh Sáng Phím Gọi</a></div><div class="list1"><img src="http://wapvip.pro/images/tai.gif" alt="»" title="Bàn Phím Ảo"/> <a href="http://wapvip.pro/page/tdk-mod.php?id={_$id|}&mod=BanPA" alt="Bàn Phím Ảo">Tải Bản Bàn Phím Ảo</a></div><div class="list1"><img src="http://wapvip.pro/images/tai.gif" alt="»" title="Duy Trì Kết Nối"/> <a href="http://wapvip.pro/page/tdk-mod.php?id={_$id|}&mod=GiuKN" alt="Duy Trì Kết Nối">Tải Bản Duy Trì Kết Nối</a></div><div class="list1"><img src="http://wapvip.pro/images/tai.gif" alt="»" title="Giải Phóng Ram Phím Gọi"/> <a href="http://wapvip.pro/page/tdk-mod.php?id={_$id|}&mod=GPRam" alt="Tải AvatarQ 250v8.8 MaxSpeed Giải Phóng Ram Phím Gọi">Tải Bản Giải Phóng Ram Phím Gọi</a></div><div class="list1"><img src="http://wapvip.pro/images/tai.gif" alt="»" title="TurBo 3.4"/> <a href="http://wapvip.pro/page/tdk-mod.php?id={_$id|}&mod=TurBo34" alt="TurBo 3.4">Tải Bản TurBo 3.4</a></div><div class="list1"><img src="http://wapvip.pro/images/tai.gif" alt="»" title="TurBo 3.0"/> <a href="http://wapvip.pro/page/tdk-mod.php?id={_$id|}&mod=TurBo" alt="TurBo 3.0">Tải Bản TurBo 3.0</a></div><div class="list1"><img src="http://wapvip.pro/images/tai.gif" alt="»" title="Mod Xoay Màn Hình"/> <a href="http://wapvip.pro/page/tdk-mod.php?id={_$id|}&mod=XoayMH" alt="Xoay Màn Hình">Tải Bản Xoay Màn Hình</a></div><div class="list1"><img src="http://wapvip.pro/images/tai.gif" alt="»" title="Ẩn Ứng Dụng"/> <a href="http://wapvip.pro/page/tdk-mod.php?id={_$id|}&mod=AnUD" alt="Ẩn Ứng Dụng">Tải Bản Ẩn Ứng Dụng</a></div><div class="list1"><img src="http://wapvip.pro/images/tai.gif" alt="»" title="Xóa Ẩn Ứng Dụng"/> <a href="http://wapvip.pro/page/tdk-mod.php?id={_$id|}&mod=XoaAUD" alt="Xóa Ẩn Ứng Dụng">Tải Bản Xóa Ẩn Ứng Dụng</a> (Cho Bản Không Thoát Được)</div><div class="list1"><img src="http://wapvip.pro/images/tai.gif" alt="»" title="Crack"/> <a href="http://wapvip.pro/page/tdk-mod.php?id={_$id|}&mod=Crack" alt="Tải AvatarQ 250v8.8 MaxSpeed Crack">Tải Bản Crack K.H</a> (Chỉ Mod Cho Game OffLine)</div><div class="list1"><img src="http://wapvip.pro/images/tai.gif" alt="»" title="Mod Speed"/> <a href="http://wapvip.pro/page/tdk-mod.php?id={_$id|}&mod=Speed" alt="Mod Speed">Tải Bản Mod Speed</a> (Chỉ Mod Cho Game OffLine)</div><div class="list1">
<img src="http://wapvip.pro/images/tai.gif" alt="»" title="ReSize Màn Hình Khác"/>
<select name="http://" size="1" onchange="location.href=this.options[this.selectedIndex].value">
<option value="#"><b style="color: blue;">ReSize Màn Hình Khác</b></option>
<option value="http://wapvip.pro/page/size.php?mh=128x128&id={_$id|}&size=128x" title="Resize Màn Hình 128x128">Resize Màn Hình 128x128</option>
<option value="http://wapvip.pro/page/size.php?mh=128x160&id={_$id|}&size=128" title="Resize Màn Hình 128x160">Resize Màn Hình 128x160</option>
<option value="http://wapvip.pro/page/size.php?mh=176x208&id={_$id|}&size=176x" title="Resize Màn Hình 176x208">Resize Màn Hình 176x208</option>
<option value="http://wapvip.pro/page/size.php?mh=176x220&id={_$id|}&size=176" title="Resize Màn Hình 176x220">Resize Màn Hình 176x220</option>
<option value="http://wapvip.pro/page/size.php?mh=208x208&id={_$id|}&size=208" title="Resize Màn Hình 208x208">Resize Màn Hình 208x208</option>
<option value="http://wapvip.pro/page/size.php?mh=320x240&id={_$id|}&size=320x" title="Resize Màn Hình 320x240">Resize Màn Hình 320x240</option>
<option value="http://wapvip.pro/page/size.php?mh=320x480&id={_$id|}&size=320" title="Resize Màn Hình 320x480">Resize Màn Hình 320x480</option>
<option value="http://wapvip.pro/page/size.php?mh=360x640&id={_$id|}&size=360" title="Resize Màn Hình 360x640">Resize Màn Hình 360x640</option></select> (Nên Dùng Cho Game OffLine)</div>

Tác dụng: Đa số ae làm Wap game đều lấy game của WapVip. Code này sẽ giúp Lấy link nhanh các bản game auto mod của WapVip mà không phải copy từng link một mất thời gian
Xem demo là hiểu liền: *http://cudemvn.wap.sh/demo/modjava.php?id=25373

Khi truy cập vào modjava.php thì không hề có file nào, còn vào modjava.php?id=25373 thì nó lại toàn game (lấy tên là modjava.php cho nó sang dc ). Các bạn có để í chỗ id=25373 không? Cái id đó các bạn có thể lấy như sau: truy cập wapvip.pro click vào 1 bài viết về game bất kì, trong bài viết chẳng hạn có đoạn:

Tải AvatarQ 250 V8.6 Max Speed | JAD | Tự Mod

ở đây ta chỉ quan tâm tới chỗ "Tự Mod", lấy link chỗ đó ta được wapvip.pro/page/tu-mod.php?id=25373 bạn hãy copy dãy id 25373 lại và về Wap bạn dán vào bài viết của mình link: modjava.php?id=25373

OK. Thế là các link game trong đó đều về Wap bạn hết rồi

các bạn import về Wap mình xong xoá .js đi và mở file ra một phát cho Xtgem cập nhật nhá! Mình khuyên ae nên down game về rồi sửa bản quyền trong game chứ wapvip gắn nhiều ảnh, TEXT của nó trong đó lắm, code này chỉ áp dụng với ae không biết mod game hoặc "lười" thôi!

Chúc các bạn thành công!
Nguồn: RoSino18k - CuDemVN.Wap.Sh
↓ Tập tin Đính kèm ↓
↑↑ Lượt xem: 1181
score
Đánh giá: 4.5/ 5, 1181 bình chọn
- Chia sẻ:G  T
BBCode:

Link:
+ Còn “nhiều” Lắm!
+

Share code Diễn đàn trên Xtgem Full chức năng cực chất GetSmile.Mobie.In bởi Cú Đêm Việt Nam

+

Share code PHP hiển thị thông tin khách đang online trên Site

+

Sử dụng HTML và CSS tạo hiệu ứng hiển thị mô tả khi di chuột vào hình ảnh

+

Ajax là gì? Hướng dẫn code cơ bản khi xử lý dữ liệu với jQuery Ajax

+

Share full code PHP bộ tool cài đặt và quản lý Filelist KhoTruyen365 Xtgem

Trang chủ Cú Đêm Việt Nam Trang Chủ[1-1-1181]