Pair of Vintage Old School Fru

CuDemVN.Wap.Sh

- GetSmile.Mobie.In - Diễn đàn chia sẻ Cú đêm Việt Nam
- AiChat.Wap.Sh - Diễn đàn Xtgem Việt Nam
- HamTruyen.Xtgem.Com - Blog Ham Truyện nơi hội tụ của những tín đồ mê truyện chữ
* Trang chủ >> WapMaster
Tìm Kiếm Thảo Luận
↓↓

Share 2 function Cắt nội dung và Xoá trống hỗ trợ các bạn viết Tool leech dễ dàng hơn

Admin* RoSino18k *
* 17-11-2015
Chắc các bạn hay viết tool leech phải xử lí chuỗi nhiều nên nay rảnh mình share 2 function xử lí chuỗi thuận tiện cho các bạn viết tool leech. Mong rằng sẽ có ích! vui

- Function 1:
function get_content($noidung, $start, $stop) {
$bd = strpos($noidung, $start);
$kt = strpos(substr($noidung, $bd), $stop) + $bd;
$content = substr($noidung, $bd, $kt - $bd);
return $content;
}


+ Ví dụ và cách sử dụng:
một đoạn HTML:

<div class="sino">Bạn đang xem code tại CuDemVN.Wap.Sh</div></div></div></div></div></div></div></div></div>


Sử dụng function:
$str = '<div class="sino">Bạn đang xem code tại CuDemVN.Wap.Sh</div></div></div></div></div></div></div></div></div>';
$data = get_content($str, '<div class="sino">', '</div>');
echo $data; // kết quả sẽ là: <div class="sino">Bạn đang xem code tại CuDemVN.Wap.Sh


- Function 2:
function remove_line($html) {
$html = str_replace(array("\r\n", "\r"), "\n", $html);
$lines = explode("\n", $html);
$new_lines = array();
foreach ($lines as $i => $line) {
if(!empty($line))
$new_lines[] = trim($line);
}
return implode($new_lines);
}

- Công dụng:
Loại bỏ khoảng cách, xuống dòng giữa các thẻ HTML, giúp các bạn sử dụng preg_match và preg_match_all chuẩn hơn.

$data = file_get_contents('http://cudemvn.wap.sh');
$data = remove_line($data);
echo $data; //rồi các bạn thử ctr+u ra xem các thẻ HTML không còn có khoảng cách hay xuống dòng, thoải mái preg_match mà không bị lỗi


Nguồn: Nhôm
↑↑ Lượt xem: 299
score
Đánh giá: 4.5/ 5, 299 bình chọn
- Chia sẻ:G  T
BBCode:

Link:
+ Còn “nhiều” Lắm!
+

Share code Diễn đàn trên Xtgem Full chức năng cực chất GetSmile.Mobie.In bởi Cú Đêm Việt Nam

+

Share code PHP hiển thị thông tin khách đang online trên Site

+

Sử dụng HTML và CSS tạo hiệu ứng hiển thị mô tả khi di chuột vào hình ảnh

+

Ajax là gì? Hướng dẫn code cơ bản khi xử lý dữ liệu với jQuery Ajax

+

Share full code PHP bộ tool cài đặt và quản lý Filelist KhoTruyen365 Xtgem

Trang chủ Cú Đêm Việt Nam Trang Chủ[1-1-299]