CuDemVN.Wap.Sh

- GetSmile.Mobie.In - Diễn đàn chia sẻ Cú đêm Việt Nam
- AiChat.Wap.Sh - Diễn đàn Xtgem Việt Nam
- HamTruyen.Xtgem.Com - Blog Ham Truyện nơi hội tụ của những tín đồ mê truyện chữ
* Trang chủ >> WapMaster
Tìm Kiếm Thảo Luận
↓↓

[PHP] Code tự động xoá File trong một thư mục và Code tự động xoá Thư mục

Admin* RoSino18k *
* 13-03-2016

Bạn nào muốn sử dụng chế độ tự động thì sử dụng chức năng cron job trong host nhá, hoặc bạn cũng có thể sử dụng *free cronjobs - Thích hợp làm Wap lưu trữ theo phiên hoặc làm ảnh chẳng hạn.


Trong quá trình làm việc tôi thấy cần thiết xóa 1 folder trong 1 thư mục nào đó. Tôi phải phải làm 2 bước.

Bước 1: Xóa tất cả các file chứa trong folder này
Bước 2: Xóa folder này (Khi folder này rỗng)

Đoạn code PHP như sau:
<?php
function remove_directory($dir) {
if ($handle=opendir("$dir")) {
while (false!== ($item=readdir($handle))) {
if ($item!="."&&$item!="..") {
if (is_dir("$dir/$item")) {
remove_directory("$dir/$item");
} else {
unlink("$dir/$item");
echo "removing $dir/$item<br>\n";
}
}
}
closedir($handle);
rmdir($dir);
echo "removing $dir<br>\n";
}
}
?>

Cách dùng:
<?php
remove_directory("đường dẫn tới thư mục cần xoá");
?>


→ Nếu bạn muốn xóa tất cả các file chứa trong folder này thôi thì dùng code như thế này
<?php
function remove_allFile($dir) {
if ($handle=opendir("$dir")) {
while (false!== ($item=readdir($handle))) {
if ($item!="."&&$item!="..") {
if (is_dir("$dir/$item")) {
remove_directory("$dir/$item");
} else {
unlink("$dir/$item");
echo "removing item $dir/$item\n";
}
}
}
closedir($handle);
}
}
?>

Cách dùng:
<?php
remove_allFile("đường dẫn tới thư mục cần xoá hết file");
?>

Trên đây là hàm PHP xoá thư mục và file trên hosting, rất quan trọng và hữu ích cho các dự án của bạn. Hãy lưu lại để tham khảo nhé! vui

Nguồn: SinhThanhZ
↓ Tập tin Đính kèm ↓
↑↑ Lượt xem: 1599
score
Đánh giá: 4.5/ 5, 1599 bình chọn
- Chia sẻ:G  T
BBCode:

Link:
+ Còn “nhiều” Lắm!
+

Share code Diễn đàn trên Xtgem Full chức năng cực chất GetSmile.Mobie.In bởi Cú Đêm Việt Nam

+

Share code PHP hiển thị thông tin khách đang online trên Site

+

Sử dụng HTML và CSS tạo hiệu ứng hiển thị mô tả khi di chuột vào hình ảnh

+

Ajax là gì? Hướng dẫn code cơ bản khi xử lý dữ liệu với jQuery Ajax

+

Share full code PHP bộ tool cài đặt và quản lý Filelist KhoTruyen365 Xtgem

Trang chủ Cú Đêm Việt Nam Trang Chủ[1-1-1599]

XtGem Forum catalog