XtGem Forum catalog

CuDemVN.Wap.Sh

- GetSmile.Mobie.In - Diễn đàn chia sẻ Cú đêm Việt Nam
- AiChat.Wap.Sh - Diễn đàn Xtgem Việt Nam
- HamTruyen.Xtgem.Com - Blog Ham Truyện nơi hội tụ của những tín đồ mê truyện chữ
* Trang chủ >> WapMaster
Tìm Kiếm Thảo Luận
↓↓

Kỹ thuật CURL thông qua Proxy (sức mạnh tuyệt vời)

Admin* RoSino18k *
* 03-10-2015
Nói tới CURL chắc các bạn đã thấy được sức mạnh tuyệt vời của nó, hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn CURL thông qua 1 proxy.

Hàm định nghĩa để sử dụng
<?php
//--Code by: Vũ Thanh Lai
function getPage($proxy, $url, $referer, $agent, $header, $timeout) {
$proxyinfo=explode(':',$proxy);
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, $header);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, $proxyinfo[0]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXYPORT, $proxyinfo[1]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPPROXYTUNNEL, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $timeout);
curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $referer);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $agent);

$result['EXE'] = curl_exec($ch);
$result['INF'] = curl_getinfo($ch);
$result['ERR'] = curl_error($ch);

curl_close($ch);
return $result;
}?>

Diễn giải các hàm sử dụng:
curl_init - Khởi tạo cURL
session. curl_setopt - Thiết lập tùy chọn khi CURL.
curl_exec - Thực hiện cURL và lấy nội dung trả về.
curl_getinfo - Lấy thông tin về quá trình CURL.
curl_error - Trả về 1 chuỗi mang nội dung là lỗi của quá trình CURL cuối cùng trong session CURL này.
curl_close - Đóng cURL session.

Các tùy chọn curl_setopt CURLOPT_URL -URL mình muốn CURL tới
CURLOPT_HEADER - Có kèm header của http response vào nội dung trả về ko?
CURLOPT_RETURNTRANSFER - Trả kết quả transfer về dạng 1 string
CURLOPT_PROXY - HTTP proxy mà mình sẽ sử dụng.
CURLOPT_HTTPPROXYTUNNEL -Bật đường ống đi qua Proxy ?
CURLOPT_CONNECTTIMEOUT - Thời gian Time out khi kết nối.
CURLOPT_REFERER - Muồn giả refer là từ đâu ?.
CURLOPT_USERAGENT - Muốn fake userAgent là gì ?.

Kết quả trả về
$result['EXE']: Nội dung trang get được
$result['INF']: Thông tin về quá trình CURL
$result['ERR']: Lỗi khi CURL nếu có

Cách dùng
<?php
$result = getPage(
'[proxy IP]:[port]',// Dùng 1 proxy hợp lệ
'http://www.google.com/search?q=sinhvienit.net',
'http://www.google.com/',
'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032609 Firefox/3.0.8',
'',
5);

if (empty($result['ERR'])) {
// Nếu quá trình CURL ko có lỗi nào
// Xuất kết quả get đc
echo $result['EXE'];
} else {
// Xảy ra lỗi ?
// Xuất lỗi
echo 'Error: '.$result['ERR'];
}
?>

Fixed ngày: 18/09/2012
Nguồn: SinhVienIT
↑↑ Lượt xem: 513
score
Đánh giá: 4.5/ 5, 513 bình chọn
- Chia sẻ:G  T
BBCode:

Link:
+ Còn “nhiều” Lắm!
+

Share code Diễn đàn trên Xtgem Full chức năng cực chất GetSmile.Mobie.In bởi Cú Đêm Việt Nam

+

Share code PHP hiển thị thông tin khách đang online trên Site

+

Sử dụng HTML và CSS tạo hiệu ứng hiển thị mô tả khi di chuột vào hình ảnh

+

Ajax là gì? Hướng dẫn code cơ bản khi xử lý dữ liệu với jQuery Ajax

+

Share full code PHP bộ tool cài đặt và quản lý Filelist KhoTruyen365 Xtgem

Trang chủ Cú Đêm Việt Nam Trang Chủ[1-1-513]