Disneyland 1972 Love the old s

CuDemVN.Wap.Sh

- GetSmile.Mobie.In - Diễn đàn chia sẻ Cú đêm Việt Nam
- AiChat.Wap.Sh - Diễn đàn Xtgem Việt Nam
- HamTruyen.Xtgem.Com - Blog Ham Truyện nơi hội tụ của những tín đồ mê truyện chữ
* Trang chủ >> WapMaster
Tìm Kiếm Thảo Luận
↓↓

JavaScript là gì? Tổng quan về JavaScript

Admin* RoSino18k *
* 24-09-2015
Javascript là một ngôn ngữ thông dịch, chương trình nguồn của nó được nhúng hoặc tích hợp vào tập tin HTML. Khi trang web được tải trong trình duyệt hỗ trợ javascript, Trình duyệt sẽ thông dịch và thực hiện các lệnh Javascipt.

JavaScript là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất thể giới, nó là ngôn ngữ cho HTML, web, server, PC, laptop, tablet, smart phone…
*. JavaScript là một ngôn ngữ kịch bản
*. Ngôn ngữ kịch bản là một ngôn ngữ lập trình nhỏ.
*. JavaScript là mã lập trình có thể được chèn vào các trang HTML.
*. JavaScript được chèn vào các trang web có thể được chạy bởi tất cả các trình duyệt web hiện đại.
*. JavaScript là một ngôn ngữ lập trình dễ học.

1. Đặc tính của ngôn ngữ javascript:
Javascript là một ngôn ngữ có đặc tính:
*. Đơn giản.
*. Động (Dynamic).
*. Hướng đối tượng (Object Oriented).

2. Ngôn ngữ javascript:
Một trong những đặc tính quan trọng của ngôn ngữ javascript là khả năng tạo và sử dụng các đối tượng (Object). Các Object này cho phép người lập trình sử dụng để phát triển ứng dụng.
Trong javascript ,các Object được nhìn theo 2 khía cạnh:
*. Các Object đã tồn tại.
*. Các Object do người lập trình xây dựng.

3 . Cách nhúng Javascript vào trong tập tin HTML
Có 2 cách để nhúng Javascript vào trong tập tin HTML

Cách 1: Viết chưong trình Javascript trực tiếp trong file HTML
<script type=”text/javascript”>
//Các lệnh Javascript
</script>


Cách 2: Sử dụng tập tin javascript bên ngoài:
Cũng giống như CSS ngoại tuyến, chúng ta cũng có thể nhúng Javascript vào tập tin HTML bằng cách liên kết đến một tập tin bên ngoài, đây cũng là phương thức được sử dụng nhiều nhất.
Với phương pháp này, các lệnh Javascript sẽ được viết trong một file riêng biệt có phần mở rộng là .js (Ví dụ ta có tập tin my.js)
Để nhúng tập tin demo.js vào tập tin HTML ta sử dụng đoạn mã sau:
<script type="javascript" src="demo.js" type="text/javascript"></script>


4. Một số ví dụ javascript:

JavaScript: Viết tại ngõ ra HTML
<!DOCTYPEhtml>
<html>
<body>
<p>
JavaScript can write directly into the HTML output stream:
</p>
<script>
document.write("<h1>This is a heading</h1>");
document.write("<p>This is a paragraph.</p>");
</script>
<p>
You can only use <strong> document.write </strong> in the HTML output.
If you use it after the document has loaded (e.g. in a function), the whole document will be overwritten.
</p>
</body>
</html>

Bạn có thể chỉ sử dụng document.write trong ngõ ra HTML (HTML output). Nếu bạn sử dụng sau khi tài liệu đã được tải thì toàn bộ nội dung của tài liệu sẽ bị ghi đè lên.

JavaScript: Dùng để bắt sự kiện người dùng
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>MyFirstJavaScript</h1>
<p>
JavaScript can react toe vents. Like the click of a button:
</p>
<button type="button" onclick="alert('Welcome!')">ClickMe!</button>
</body>
</html>

Hàm alert() không được sử dụng nhiều trong JavaScript. Nhưng nó thường khá thuận tiện để in ra các đoạn mã.
Sự kiện onclick chỉ là một trong số rất nhiều các sự kiện HTML bạn sẽ được biết đến trong quá trình tự học JavaScript

JavaScript: Thay đổi nội dung HTML
Sử dụng JavaScript để vận dụng vào nội dung của các phần tử HTML là một chức năng rất mạnh mẽ.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>My First JavaScript</h1>
<p id="demo">
JavaScript can change the content of an HTML element.
</p>
<script>
function myFunction()
{
x=document.getElementById("demo");// Find the element
x.innerHTML="Hello JavaScript!";// Change the content
}
</script>
<button type="button" onclick="myFunction()">Click Me!</button>
</body>
</html>

Bạn sẽ thường xuyên sử dụng document.getElementById(“some id”). Điều này được định nghĩa trong HTML.
DOM (Document Object Model) là chuẩn được cung cấp chính thức bởi tổ chức W3C dùng để truy xuất các phần tử HTML.

Ghi chú: JavaScript và Java là hai ngôn ngữ lập trình hoàn toàn khác nhau, kể cả trong khái niệm và thiết kế. Java (được xây dựng bơi Sun) là một ngôn ngữ lập trình phức tạp cùng loại giống như C. JavaScript được phát minh bởi Brendan Eich. Nó xuất hiện trong Netscape (một trình duyệt không còn tồn tại) trong năm 1995, và đã được thông qua bởi ECMA (một hiệp hội tiêu chuẩn) từ năm 1997
↑↑ Lượt xem: 261
score
Đánh giá: 4.5/ 5, 261 bình chọn
- Chia sẻ:G  T
BBCode:

Link:
+ Còn “nhiều” Lắm!
+

Share code Diễn đàn trên Xtgem Full chức năng cực chất GetSmile.Mobie.In bởi Cú Đêm Việt Nam

+

Share code PHP hiển thị thông tin khách đang online trên Site

+

Sử dụng HTML và CSS tạo hiệu ứng hiển thị mô tả khi di chuột vào hình ảnh

+

Ajax là gì? Hướng dẫn code cơ bản khi xử lý dữ liệu với jQuery Ajax

+

Share full code PHP bộ tool cài đặt và quản lý Filelist KhoTruyen365 Xtgem

Trang chủ Cú Đêm Việt Nam Trang Chủ[1-1-261]