CuDemVN.Wap.Sh

- GetSmile.Mobie.In - Diễn đàn chia sẻ Cú đêm Việt Nam
- AiChat.Wap.Sh - Diễn đàn Xtgem Việt Nam
- HamTruyen.Xtgem.Com - Blog Ham Truyện nơi hội tụ của những tín đồ mê truyện chữ
* Trang chủ >> WapMaster
Tìm Kiếm Thảo Luận
↓↓

Hướng Dẫn Viết Tool Leech Cực đơn giản Mà Ai Cũng Làm được (không Dùng CURL)

Admin* RoSino18k *
* 10-11-2015
Chào các newbie (vì newbie mới cần những bài viết này) hiện nay các bạn làm Wap chắc hay copy lắm nhỉ vui Để thuận tiện cho việc copy của các bạn tôi xin hướng dẫn viết 1 tool leech đơn giản mà ai cũng làm được

Tôi muốn leech bài từ trang *http://blog.com cụ thể là bài số 1. URL của bài đó: *http://blog.com/baiviet/1.html
View source và tôi biết cấu trúc của nó như sau:

<head><title>Bài viết số 1</title>< /head><body>Nội dung bài viết số 1< /body>


Sau khi tìm hiểu rõ cấu trúc tiêu đề, nội dung của bài nằm ở đâu thì tôi sẽ bắt đầu viết tool leech.

<?php
$url = 'http://blog.com/baiviet/1.html'; ///Trang bạn muốn leech
$contents = file_get_contents($url); ///Lấy toàn bộ nội dung html của trang đó
$title1 = explode("<title>",$contents); ///Cắt chuỗi
$title = explode("</title>",$title1[1]);
Echo 'Tiêu đề leech là '.$title[0];
$nd = explode("<body>",$contents);
$ndr = explode("</body>",$nd[1]);
Echo 'Nội dung là: $ndr[0];
?>

Và kết quả như sau:

Tiêu đề là: Bài viết số 1
Nội dung là: Nội dung bài viết số 1

Các bạn sau khi tìm hiểu kỹ có thể thêm các phương thức POST để leech 1 cách thuận tiện hơn

Nguồn: hostingsale
↑↑ Lượt xem: 1931
score
Đánh giá: 4.5/ 5, 1931 bình chọn
- Chia sẻ:G  T
BBCode:

Link:
+ Còn “nhiều” Lắm!
+

Share code Diễn đàn trên Xtgem Full chức năng cực chất GetSmile.Mobie.In bởi Cú Đêm Việt Nam

+

Share code PHP hiển thị thông tin khách đang online trên Site

+

Sử dụng HTML và CSS tạo hiệu ứng hiển thị mô tả khi di chuột vào hình ảnh

+

Ajax là gì? Hướng dẫn code cơ bản khi xử lý dữ liệu với jQuery Ajax

+

Share full code PHP bộ tool cài đặt và quản lý Filelist KhoTruyen365 Xtgem

Trang chủ Cú Đêm Việt Nam Trang Chủ[1-1-1931]

Snack's 1967