Snack's 1967

CuDemVN.Wap.Sh

- GetSmile.Mobie.In - Diễn đàn chia sẻ Cú đêm Việt Nam
- AiChat.Wap.Sh - Diễn đàn Xtgem Việt Nam
- HamTruyen.Xtgem.Com - Blog Ham Truyện nơi hội tụ của những tín đồ mê truyện chữ
* Trang chủ >> WapMaster
Tìm Kiếm Thảo Luận
↓↓

Hướng dẫn Việt hoá Forum Xtgem đơn giản với 1 File duy nhất

Admin* RoSino18k *
* 20-12-2015
Đầu tiên bạn tạo thư mục _xtgem_translations ngang hàng với index (root) rồi tạo file xtforum với nội dung sau.
login=Đăng nhập
signup=Đăng ký
posting_as=Bạn đăng nhập với
inbox=Tin nhắn
profile_settings=Cài đặt hồ sơ
options=Lựa chọn
logout=Thoát
modlog=Thông tin
join_to_participate=Xin chào, {a:1}! Tham gia cùng CuDemVN.Wap.Sh chứ!
join=Tham gia
online=Online
view_user_profile=Xem hồ sơ của {a:1}
guests=Khách
previous=Trước
next=Sau
search_in=Tìm trong
in_forum=Thư mục
in_board=Chuyên mục
in_thread=Chủ đề
home=Trang chủ
category=Thể loại
board=Chuyên mục
thread=Chủ đề
view_hidden_post=Xem bài ẩn
post_karma_hidden=Ẩn theo đánh giá
click_here_to_view_post=Click để xem
edited_at_by=Sửa {a:1} by
edit=Sửa
reply=Trả lời
delete=Xóa
404_message=404
view_all_threads=Xem tất cả ({a:1})
start_new_thread=Viết bài
mark_board_as_read=Đánh dấu đã đọc
join_to_reply=Tham gia để trả lời
login_to_start_thread=Đăng nhập để viết bài
login_to_reply=Đăng nhập để trả lời
no_threads_in_board=Không có chủ đề
thread_closed=Topic bị đóng
post_reply=Trả lời
invite_friends_title=Mời bạn bè
invite_friends=Mời bạn bè
pin=Pin
unpin=Unpin
open=Mở
close=Đóng
rename=Đổi tên
from_start=Từ đầu
from_end=Từ cuối
cancel=Hủy
reply_to_thread=Trả lời
edit_post=Sửa bài
reply_to_post=Trả lời
your_name=Tên bạn
your_message=Nội dung
enter_captcha=Nhập mã
captcha_error_images_off=Error: Bật hình ảnh máy bạn lên
attachments=Đính kèm
attachment_delete=Xóa
post=Post
preview=Xem trước
join_to_post=Tham gia vào CuDemVN.Wap.Sh để post
register_to_post=Cần phải đăng ký
thread_title=Tên bài
edit_thread=Sửa bài
modlog_title=Thông tin
time=Thời gian
community_name=Tên cộng đồng
action=Hành động
action_details=Chi tiết
edited=Sửa
post_with_link=<a href="{a:1}">a post</a>
thread_fullpath=<a href="{a:1}">"{a:2}" &gt;&gt; "{a:3}" &gt;&gt; "{a:4}"</a> thread
deleted=đã xóa
a_post=bài viết
a_thread=chủ đè
in=trong
thread_with_link=<a href="{a:1}">"{a:2}"</a> thread
board_fullpath=<a href="{a:1}">"{a:2}" &gt;&gt; "{a:3}"</a>
restricted=Truy cập
user=Người dùng
user_with_link=<a href="{a:1}">{a:2}</a>
currently_known_as_with_link=currently <a href="{a:1}">{a:2}</a>
unrestricted=Từ chối
silenced=Khóa
unsilenced=Không khóa
approved=Chấp nhận
unbanned=Không chấp nhận
pinned=pinned
unpinned=unpinned
closed=Đóng
opened=Mở
no_records=Không có kết quả
view_post=Xem bài
avatar=Ảnh đại diện
display_options=DLựa chọn
karma_threshold=Karma threshold
karma_threshold_descr=Post với đánh giá
threads_per_page_in_board=Chủ đề trên 1 trang
replies_per_page_in_thread=Trả lời trên 1 top
search_results_per_page=Kết quả tìm kiếm
show_avatars=Hiển thị ảnh đại diện
default_reply_sorting=Mặc định sorting
oldest_first=Cũ trước
newest_first=Mới trước
save_display_options=Lưu
success_wait_or_click_here=Success! Please wait or click <a href="{a:1}">here</a>
thread_title=Tên bài
submit_thread=Thêm
search_results=Kết quả tìm kiếm
search_no_results=Không thấy gì hết .kaka
enter_friends_email_and_message=Địa chỉ email bạn bè
email=Email
message_optional=Message (optional)
send_invitation=Gửi
email_preview=Xem email
friend_invitation_limit_reached=Giới hạn mời
your_avatar_optional=Ảnh đại diện
shown_to_community=Hiển thị công khai
join_community=Tham gia CuDemVN.Wap.Sh

Nguồn: SinhThanh
↑↑ Lượt xem: 375
score
Đánh giá: 4.5/ 5, 375 bình chọn
- Chia sẻ:G  T
BBCode:

Link:
+ Còn “nhiều” Lắm!
+

Share code Diễn đàn trên Xtgem Full chức năng cực chất GetSmile.Mobie.In bởi Cú Đêm Việt Nam

+

Share code PHP hiển thị thông tin khách đang online trên Site

+

Sử dụng HTML và CSS tạo hiệu ứng hiển thị mô tả khi di chuột vào hình ảnh

+

Ajax là gì? Hướng dẫn code cơ bản khi xử lý dữ liệu với jQuery Ajax

+

Share full code PHP bộ tool cài đặt và quản lý Filelist KhoTruyen365 Xtgem

Trang chủ Cú Đêm Việt Nam Trang Chủ[1-1-375]