Duck hunt

CuDemVN.Wap.Sh

- GetSmile.Mobie.In - Diễn đàn chia sẻ Cú đêm Việt Nam
- AiChat.Wap.Sh - Diễn đàn Xtgem Việt Nam
- HamTruyen.Xtgem.Com - Blog Ham Truyện nơi hội tụ của những tín đồ mê truyện chữ
* Trang chủ >> WapMaster
Tìm Kiếm Thảo Luận
↓↓

Hướng dẫn sử dụng Hosting CP11 bằng hình ảnh chi tiết

Admin* RoSino18k *
* 22-11-2015
1. Đăng nhập
khi bạn có info host sẽ bao gồm
- ip host
- user
- pass
- nameserver
- .......

bạn đăng nhập theo địa chỉ sau:
- theo ip host (ví dụ ip host là 123.234.345) thì bạn sẽ đăng nhập như sau: 123.234.345:2082 hoặc 123.234.345:2083 (tùy loại host)
- theo domain của bạn (domain của bạn đã dns về host): domaincuaban.com:2082 hoặc domaincuaban.com:2083 (tùy host)

sau đó điền user và pass sẽ vào trang quản lý của host

2. Quản lý file (upload, edit, copy, move, extract...)

vào quản lý file

Hướng dẫn sử dụng Hosting CP11 bằng hình ảnh chi tiết
[Tải ảnh]


Hướng dẫn sử dụng Hosting CP11 bằng hình ảnh chi tiết
[Tải ảnh]


- Upload file

Hướng dẫn sử dụng Hosting CP11 bằng hình ảnh chi tiết
[Tải ảnh]


Hướng dẫn sử dụng Hosting CP11 bằng hình ảnh chi tiết
[Tải ảnh]


Hướng dẫn sử dụng Hosting CP11 bằng hình ảnh chi tiết
[Tải ảnh]


- Giải nén file

Hướng dẫn sử dụng Hosting CP11 bằng hình ảnh chi tiết
[Tải ảnh]


Hướng dẫn sử dụng Hosting CP11 bằng hình ảnh chi tiết
[Tải ảnh]


Hướng dẫn sử dụng Hosting CP11 bằng hình ảnh chi tiết
[Tải ảnh]


- Edit File

Hướng dẫn sử dụng Hosting CP11 bằng hình ảnh chi tiết
[Tải ảnh]


Hướng dẫn sử dụng Hosting CP11 bằng hình ảnh chi tiết
[Tải ảnh]


Hướng dẫn sử dụng Hosting CP11 bằng hình ảnh chi tiết
[Tải ảnh]


- Copy và Move File

Hướng dẫn sử dụng Hosting CP11 bằng hình ảnh chi tiết
[Tải ảnh]


Hướng dẫn sử dụng Hosting CP11 bằng hình ảnh chi tiết
[Tải ảnh]


- Zip File (Compress)

Hướng dẫn sử dụng Hosting CP11 bằng hình ảnh chi tiết
[Tải ảnh]


Hướng dẫn sử dụng Hosting CP11 bằng hình ảnh chi tiết
[Tải ảnh]


Hướng dẫn sử dụng Hosting CP11 bằng hình ảnh chi tiết
[Tải ảnh]


- Chmod

Hướng dẫn sử dụng Hosting CP11 bằng hình ảnh chi tiết
[Tải ảnh]


3. Database và MyphpAdmin

- Tạo Dbname

Hướng dẫn sử dụng Hosting CP11 bằng hình ảnh chi tiết
[Tải ảnh]


Hướng dẫn sử dụng Hosting CP11 bằng hình ảnh chi tiết
[Tải ảnh]


Hướng dẫn sử dụng Hosting CP11 bằng hình ảnh chi tiết
[Tải ảnh]- Tạo Dbuser

Hướng dẫn sử dụng Hosting CP11 bằng hình ảnh chi tiết
[Tải ảnh]


Hướng dẫn sử dụng Hosting CP11 bằng hình ảnh chi tiết
[Tải ảnh]- Add dbname và dbuser

Hướng dẫn sử dụng Hosting CP11 bằng hình ảnh chi tiết
[Tải ảnh]


Hướng dẫn sử dụng Hosting CP11 bằng hình ảnh chi tiết
[Tải ảnh]


Hướng dẫn sử dụng Hosting CP11 bằng hình ảnh chi tiết
[Tải ảnh]


- Import và Export data
Import data

Hướng dẫn sử dụng Hosting CP11 bằng hình ảnh chi tiết
[Tải ảnh]


Hướng dẫn sử dụng Hosting CP11 bằng hình ảnh chi tiết
[Tải ảnh]


Hướng dẫn sử dụng Hosting CP11 bằng hình ảnh chi tiết
[Tải ảnh]


Hướng dẫn sử dụng Hosting CP11 bằng hình ảnh chi tiết
[Tải ảnh]


Hướng dẫn sử dụng Hosting CP11 bằng hình ảnh chi tiết
[Tải ảnh]


Hướng dẫn sử dụng Hosting CP11 bằng hình ảnh chi tiết
[Tải ảnh]


Export Data (xuất data)

Hướng dẫn sử dụng Hosting CP11 bằng hình ảnh chi tiết
[Tải ảnh]


Hướng dẫn sử dụng Hosting CP11 bằng hình ảnh chi tiết
[Tải ảnh]


Hướng dẫn sử dụng Hosting CP11 bằng hình ảnh chi tiết
[Tải ảnh]Nguồn: BuiDoi
↑↑ Lượt xem: 280
score
Đánh giá: 4.5/ 5, 280 bình chọn
- Chia sẻ:G  T
BBCode:

Link:
+ Còn “nhiều” Lắm!
+

Share code Diễn đàn trên Xtgem Full chức năng cực chất GetSmile.Mobie.In bởi Cú Đêm Việt Nam

+

Share code PHP hiển thị thông tin khách đang online trên Site

+

Sử dụng HTML và CSS tạo hiệu ứng hiển thị mô tả khi di chuột vào hình ảnh

+

Ajax là gì? Hướng dẫn code cơ bản khi xử lý dữ liệu với jQuery Ajax

+

Share full code PHP bộ tool cài đặt và quản lý Filelist KhoTruyen365 Xtgem

Trang chủ Cú Đêm Việt Nam Trang Chủ[1-1-280]