CuDemVN.Wap.Sh

- GetSmile.Mobie.In - Diễn đàn chia sẻ Cú đêm Việt Nam
- AiChat.Wap.Sh - Diễn đàn Xtgem Việt Nam
- HamTruyen.Xtgem.Com - Blog Ham Truyện nơi hội tụ của những tín đồ mê truyện chữ
* Trang chủ >> WapMaster
Tìm Kiếm Thảo Luận
↓↓

Hướng dẫn làm bài viết mới, bài viết HOT cho filelist Xtgem

Admin* RoSino18k *
* 20-12-2015
Làm bài viết mới, HOT cho filelist Xtgem dễ dàng và đẹp khi bài viết đủ tiêu chuẩn sẽ có kí hiệu New hoặc HOT bên cạnh!

Ví dụ có 1 filelist như sau
#exportable
function list $fi=-ten;$path=;$per=;
var $list = <xt:filelist sort_type="updated" sort_dir="desc" per_page="$per" folder="/$path" template="&lt;div class=&quot;menu&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ehot.yn.lt/images/icon/item.png&quot;&gt;&#32;&lt;a href=&quot;.file_url.&quot;&gt;~tao~.file_name.&lt;/a&gt;~biet~&lt;/div&gt;" filter="$fi" />
@batdau
assign $end2=call strrpos $haystack=$list;$needle=~biet~; $offset=0
assign $start2=call strrpos $haystack=$list;$needle=~tao~; $offset=0
var $time= call substr $val=$list;$start=($start2+5);$length=($end2-$start2-9);
if $start > 1
goto @batdau
endif
print $list
endfunction

Đây là đoạn code sẽ hiện New
#exportable
function list $fi=-ten;$path=;$per=;
var $list = <xt:filelist sort_type="updated" sort_dir="desc" per_page="$per" folder="/$path" template="&lt;div class=&quot;tbox error&quot;&gt;&lt;div class=&quot;menu&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/images/icon/item.png&quot;&gt;&#32;&lt;a href=&quot;.file_url.&quot;&gt;~tao~.file_name.&lt;/a&gt;~biet~~duy~.file_date.&lt;/a&gt;~minh~&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;" filter="$fi" />
@batdau
assign $end2=call strrpos $haystack=$list;$needle=~biet~; $offset=0
assign $start2=call strrpos $haystack=$list;$needle=~tao~; $offset=0
var $ten= call substr $val=$list;$start=($start2+5);$length=($end2-$start2-9);
var $name= call source $file=title/$ten;$nl2br=1
var $list = call str_replace $subject=$list;$search=~tao~$ten</a>~biet~;$replace=$name</a>
assign $end3=call strrpos $haystack=$list;$needle=~minh~; $offset=0
assign $start3=call strrpos $haystack=$list;$needle=~duy~; $offset=0
var $time= call substr $val=$list;$start=($start3+5);$length=($end3-$start3-9);
var $timemoi=$time
var $time = call str_replace $subject=$time;$search=-;$replace=;
var $hientai=<xt:tdate format="Ymd" tzone="7"/>
if ($hientai-$time) <= 3
var $moi=<font color="red">(New)</font>
endif
var $list = call str_replace $subject=$list;$search=~tao~$timemoi</a>~biet~;$replace=$moi;
if $start2 > 1
goto @batdau
endif
print $list
endfunction

Bạn hiểu chứ. Mình sẽ lấy thời gian hiện tại trừ thời gian đăng bài rồi so sánh là OK. Cách này bạn cũng có thể áp dụng cho bài viết HOT (thay thời gian bằng lượt xem rồi so sánh thui. Ví dụ view > 5000 là HOT chẳng hạn)

Code bài viết HOT nhất trong ngày thì cần dùng JavaScript.

Nguồn: SinhThanh
↑↑ Lượt xem: 280
score
Đánh giá: 4.5/ 5, 280 bình chọn
- Chia sẻ:G  T
BBCode:

Link:
+ Còn “nhiều” Lắm!
+

Share code Diễn đàn trên Xtgem Full chức năng cực chất GetSmile.Mobie.In bởi Cú Đêm Việt Nam

+

Share code PHP hiển thị thông tin khách đang online trên Site

+

Sử dụng HTML và CSS tạo hiệu ứng hiển thị mô tả khi di chuột vào hình ảnh

+

Ajax là gì? Hướng dẫn code cơ bản khi xử lý dữ liệu với jQuery Ajax

+

Share full code PHP bộ tool cài đặt và quản lý Filelist KhoTruyen365 Xtgem

Trang chủ Cú Đêm Việt Nam Trang Chủ[1-1-280]

Ring ring