Teya Salat

CuDemVN.Wap.Sh

- GetSmile.Mobie.In - Diễn đàn chia sẻ Cú đêm Việt Nam
- AiChat.Wap.Sh - Diễn đàn Xtgem Việt Nam
- HamTruyen.Xtgem.Com - Blog Ham Truyện nơi hội tụ của những tín đồ mê truyện chữ
* Trang chủ >> WapMaster
Tìm Kiếm Thảo Luận
↓↓

Hướng dẫn kết nối và lấy dữ liệu từ database SQL bằng PHP

Admin* RoSino18k *
* 17-12-2015
Thấy có bạn hỏi về cách kết nối dữ liệu đến mysql trên php nên mình viết bài này, mong tạo được nền móng sơ khai giúp các bạn tiếp cận và phân tích được dữ liệu từ mysql bằng php.

ví dụ:
- Mình có cơ sở dữ liệu là "mrducz95" trong nó chứa bảng dữ liệu tên là "thanh_vien".

Hướng dẫn kết nối và lấy dữ liệu từ database SQL bằng PHP
[Tải ảnh]


- Trong phpmyadmin. mình có tài khoản là "AdminXYZS" passlà "123456".

Tiến hành
- Tạo 1 file kết nối cho tiện mấy lần sau khỏi copy lại code kết nối nhé
- Mình tạo file là "conn.php" nó là viết tắt của connect trong tiếng anh, nghĩa là kết nối nhé.
- Nội dung file đó là:
<?php
$servername = ""; // IP hoặc sever host, nếu openshift thì login phpmyadmin để lấy cái số ip thay vào nhé.
$username = "adminXYZS"; // Tài khoản mysql (phpmyadmin)
$password = "123456A"; // Mật khẩu mysql
$dbname = "mrducz95"; // Tên cơ sở dữ liệu, như trên ví dụ nó tên mrducz95.
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
mysqli_set_charset($conn,'utf8'); // Dữ liệu duyệt kiểu utf8 :) nôm na là có tiếng việt ấy
if (!$conn) {
die("Lỗi kết nối CSDL!: " . mysqli_connect_error());
}
?>

→ ok bạn đã kết nối thành công đến mysql của bạn rồi đây, biến kết nối là $conn ! Bây giờ là thao tác xử lý số liệu từ bảng dữ liệu nhé.

Xử lý số liệu
Ví dụ ở file index.php mình muốn lấy tên của người có id=3 mình sẽ làm như thế này:
<?php
include 'conn.php';
$sql = "SELECT * FROM thanh_vien WHERE id=3";
$query = mysqli_query($conn, $sql);
$data = mysqli_fetch_array(query);
mysqli_close($conn); // đóng kết nối
// Bây giờ in ra nội dung là tên của người có id = 3 nhé.
echo 'Tên: '.$data['ho_ten'].'<br />;
echo 'Ngày sinh: '.$data['ngay_sinh'];

→ kết quả:
"Dương Viết Nghĩa
27/30/1993"

ví dụ: lấy danh sách 5 người trên
<?php
include 'conn.php';
$sql = "SELECT * FROM thanh_vien";
$result = mysqli_query($conn, $sql);
while ($data = mysqli_fetch_array($result)){
echo 'Tên: '.$data['ho_ten'].'<br />;
echo 'Ngày sinh: '.$data['ngay_sinh'];
}
?>

→ Kết quả là tên 5 người cùng ngày sinh của họ.

Ví dụ: Lọc ra các thành viên có quê quán là "Hà Nội"
<?php
include 'conn.php';
$sql = "SELECT * FROM thanh_vien WHERE que_quan='Hà Nội'";
$result = mysqli_query($conn, $sql);
while ($data = mysqli_fetch_array($result)){
echo 'Tên: '.$data['ho_ten'].'<br />;
echo 'Ngày sinh: '.$data['ngay_sinh'];
}
?>


Ví dụ phân trang danh sách, cứ 2 người / 1 trang
<?php
include 'conn.php';
$sql = "SELECT * FROM thanh_vien LIMIT 0,2";
$result = mysqli_query($conn, $sql);
while ($data = mysqli_fetch_array($result)){
echo 'Tên: '.$data['ho_ten'].'<br />;
echo 'Ngày sinh: '.$data['ngay_sinh'];
}
?>

<+> Lưu ý chỗ "LIMIT 0,2" bạn nhé. 0 là điểm xuất phát, 2 là số thông tin/1 trang (ở đây là 2 người / 1 trang) ... như vậy trong phân trang, có phải là số 0 chính là biến $page.
Cụ thể hơn:
<?php
$page = $_GET['page']
?>

Thay chổ LIMIT là "LIMIT $page, 2" vậy là bạn đã phân trang thành công.

Nguồn: mrducz95
↑↑ Lượt xem: 2961
score
Đánh giá: 4.5/ 5, 2961 bình chọn
- Chia sẻ:G  T
BBCode:

Link:
+ Còn “nhiều” Lắm!
+

Share code Diễn đàn trên Xtgem Full chức năng cực chất GetSmile.Mobie.In bởi Cú Đêm Việt Nam

+

Share code PHP hiển thị thông tin khách đang online trên Site

+

Sử dụng HTML và CSS tạo hiệu ứng hiển thị mô tả khi di chuột vào hình ảnh

+

Ajax là gì? Hướng dẫn code cơ bản khi xử lý dữ liệu với jQuery Ajax

+

Share full code PHP bộ tool cài đặt và quản lý Filelist KhoTruyen365 Xtgem

Trang chủ Cú Đêm Việt Nam Trang Chủ[1-5-2961]