80s toys - Atari. I still have

CuDemVN.Wap.Sh

- GetSmile.Mobie.In - Diễn đàn chia sẻ Cú đêm Việt Nam
- AiChat.Wap.Sh - Diễn đàn Xtgem Việt Nam
- HamTruyen.Xtgem.Com - Blog Ham Truyện nơi hội tụ của những tín đồ mê truyện chữ
* Trang chủ >> WapMaster
Tìm Kiếm Thảo Luận
↓↓

Hàm gửi Email với file đính kèm (Không lỗi Font)

Admin* RoSino18k *
* 03-10-2015
Trên mạng share khá nhiều code gửi mail với đính kèm nhưng đa số toàn lỗi font hết nên mình share lại cho các bạn dùng. Dùng để gửi mail kích hoạt, hoặc vân vân...
<?php
function guimail($file, $mailto, $from_mail, $from_name, $replyto, $subject, $message) {
$ch = curl_init($file); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_NOBODY, TRUE);
$data = curl_exec($ch);
$size = curl_getinfo($ch, CURLINFO_CONTENT_LENGTH_DOWNLOAD);
curl_close($ch);
//dung lượng tập tin
$handle = fopen($file, "r");
$content = fread($handle, $size);
fclose($handle);
$content = chunk_split(base64_encode($content));
//mở tập tin
$uid = md5(uniqid(time()));
$filename = basename($file);
$header = "From: ".$from_name." <".$from_mail.">\r\n";
$header .= "Reply-To: ".$replyto."\r\n";
$header .= "MIME-Version: 1.0\r\n";
$header .= "Content-Type: multipart/mixed; boundary=\"".$uid."\"\r\n\r\n";
$header .= "This is a multi-part message in MIME format.\r\n";
$header .= "--".$uid."\r\n";
$header .= "Content-type:text/plain; charset=utf-8\r\n";
//không lổi font tiếng việt
$header .= "Content-Transfer-Encoding: 7bit\r\n\r\n";
$header .= $message."\r\n\r\n";
$header .= "--".$uid."\r\n";
$header .= "Content-Type: application/octet-stream; name=\"".$filename."\"\r\n"; // Cho nhiều kiểu files
$header .= "Content-Transfer-Encoding: base64\r\n";
$header .= "Content-Disposition: attachment; filename=\"".$filename."\"\r\n\r\n";
$header .= $content."\r\n\r\n";
$header .= "--".$uid."--";
if (mail($mailto, $subject, "", $header)) {
echo "Gửi thành công rồi";
} else {
echo "Thất bại!";
}
}
?>

Để dùng bạn gọi function ra.
Ví Dụ:
guimail('http://cudemvn.wap.sh/images/picture/guest.png','sinhthanhvhf@gmail.com','admin@tlove.info','Sinh Thanh','admin@tlove.info','Gửi mail với đính kèm','Code bởi SinhThanh.Name.Vn');

Lưu ý host bạn phải hỗ trợ function mail nhé

Nguồn: SinhThanh
↑↑ Lượt xem: 561
score
Đánh giá: 4.5/ 5, 561 bình chọn
- Chia sẻ:G  T
BBCode:

Link:
+ Còn “nhiều” Lắm!
+

Share code Diễn đàn trên Xtgem Full chức năng cực chất GetSmile.Mobie.In bởi Cú Đêm Việt Nam

+

Share code PHP hiển thị thông tin khách đang online trên Site

+

Sử dụng HTML và CSS tạo hiệu ứng hiển thị mô tả khi di chuột vào hình ảnh

+

Ajax là gì? Hướng dẫn code cơ bản khi xử lý dữ liệu với jQuery Ajax

+

Share full code PHP bộ tool cài đặt và quản lý Filelist KhoTruyen365 Xtgem

Trang chủ Cú Đêm Việt Nam Trang Chủ[1-1-561]