Polly po-cket

CuDemVN.Wap.Sh

- GetSmile.Mobie.In - Diễn đàn chia sẻ Cú đêm Việt Nam
- AiChat.Wap.Sh - Diễn đàn Xtgem Việt Nam
- HamTruyen.Xtgem.Com - Blog Ham Truyện nơi hội tụ của những tín đồ mê truyện chữ
* Trang chủ >> WapMaster
Tìm Kiếm Thảo Luận
↓↓

Biến $_SERVER trong PHP

Admin* RoSino18k *
* 07-11-2015
Biến $_SERVER trong PHP Đây là 1 mảng mà PHP tự tạo ra khi thông dịch code, sẽ có 1 số giá trị mà mình hay dùng. Mình sẽ liệt kê ở ví dụ dưới và giải thích về các biến

PHP Code:
<?php
$host = $_SERVER['HTTP_HOST']; //-- ví dụ: Bạn vào http://sinhvienit.net/forum/showthread.php?t=2053 thì kết quả là sinhvienit.net
$self = $_SERVER['PHP_SELF']; //-- ví dụ: Bạn vào http://sinhvienit.net/forum/showthread.php?t=2053 thì kết quả là /forum/showthread.php
$time = $_SERVER['REQUEST_TIME']; //--Thời gian mà Client gửi request, Ở dạng TIME _STAMP
$query = $_SERVER['QUERY_STRING'];//-- ví dụ: Bạn vào http://sinhvienit.net/forum/showthread.php?t=2053 thì kết quả là t=2053
$root = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']; //--Thư mục gốc chứa mã nguồn. VD: /home/sinhvienit/public_html (Đối với Linux) hay C:\www (Đối với windows)
$r = $_SERVER['HTTP_REFERER']; //--Cái này bạn đang trên http://www.google.c om.vn/search?q=sinhvienit mà click vào link tới sinhvienit.net thì nó có giá trị http://www.google.com.vn/search?q=sinhvienit
$rh = $_SERVER['REMOTE_HOST']; //--Hostname của người truy cập
$rp = $_SERVER['REMOTE_PORT']; //--Port mà trình duyệt mở ra để kết nối tới server
$url = $_SERVER['REQUEST_URI']; //-- ví dụ: Bạn vào http://sinhvienit.net /forum /showthread.php?t=2053 thì kết quả là /forum/showthread.php?t=2053
$sname = $_SERVER['SERVER_NAME'];//--Tên của server (Gần giống với computername) ở máy PC của mình. Ví dụ server.sinhvienit.net
$ips = $_SERVER['SERVER_ADDR'];//--IP của server
$ipc = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];//--IP của người truy cập
$br = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];//--Thông tin về trình duyệt của người truy cập
echo '01. HTTP_HOST: '.$host.'<br>';
echo '02. PHP_SELF: '.$self.'<br>';
echo '03. REQUEST_TIME: '.$time.'<br>';
echo '04. QUERY_STRING: '.$query.'<br>';
echo '05. DOCUMENT_ROOT: '.$root.'<br>';
echo '06. HTTP_REFERER: '.$r.'<br>';
echo '07. REMOTE_HOST: '.$rh.'<br>';
echo '08. REMOTE_PORT: '.$rp.'<br>';
echo '09. URL: '.$url.'<br>';
echo '10. Server Name: '.$sname.'<br>';
echo '11. IP Server: '.$ips.'<br>';
echo '12. IP Client: '.$ipc.'<br>';
echo '13. Trình duyệt: '.$br.'<br>';
?>

Nguồn: Vũ Thanh Lai
↑↑ Lượt xem: 355
score
Đánh giá: 4.5/ 5, 355 bình chọn
- Chia sẻ:G  T
BBCode:

Link:
+ Còn “nhiều” Lắm!
+

Share code Diễn đàn trên Xtgem Full chức năng cực chất GetSmile.Mobie.In bởi Cú Đêm Việt Nam

+

Share code PHP hiển thị thông tin khách đang online trên Site

+

Sử dụng HTML và CSS tạo hiệu ứng hiển thị mô tả khi di chuột vào hình ảnh

+

Ajax là gì? Hướng dẫn code cơ bản khi xử lý dữ liệu với jQuery Ajax

+

Share full code PHP bộ tool cài đặt và quản lý Filelist KhoTruyen365 Xtgem

Trang chủ Cú Đêm Việt Nam Trang Chủ[1-1-355]