CuDemVN.Wap.Sh

- GetSmile.Mobie.In - Diễn đàn chia sẻ Cú đêm Việt Nam
- AiChat.Wap.Sh - Diễn đàn Xtgem Việt Nam
- HamTruyen.Xtgem.Com - Blog Ham Truyện nơi hội tụ của những tín đồ mê truyện chữ
* Trang chủ >> WapMaster
Tìm Kiếm Thảo Luận
↓↓

2 hàm CURL hay để lấy và gửi (GET & POST) dữ liệu từ trang khác

Admin* RoSino18k *
* 23-01-2016

1. Hàm này để lấy dữ liệu


<?php
function getPage($url, $referer, $timeout, $header){
if(!isset($timeout)) $timeout=30;
$curl = curl_init();
if(strstr($referer,"://")){
curl_setopt ($curl, CURLOPT_REFERER, $referer);
}
curl_setopt ($curl, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt ($curl, CURLOPT_TIMEOUT, $timeout);
curl_setopt ($curl, CURLOPT_USERAGENT, sprintf("Mozilla/%d.0",rand(4,5)));
curl_setopt ($curl, CURLOPT_HEADER, (int)$header);
curl_setopt ($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt ($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
$html = curl_exec ($curl);
curl_close ($curl);
return $html;
}
?>

2.Hàm này để post dữ liệu


<?php
function postPage($url,$pvars,$referer,$timeout){
if(!isset($timeout)) $timeout=30;
$curl = curl_init();
$post = http_build_query($pvars);
if(isset($referer)){
curl_setopt ($curl, CURLOPT_REFERER, $referer);
}
curl_setopt ($curl, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt ($curl, CURLOPT_TIMEOUT, $timeout);
curl_setopt ($curl, CURLOPT_USERAGENT, sprintf("Mozilla/%d.0",rand(4,5)));
curl_setopt ($curl, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_setopt ($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt ($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
curl_setopt ($curl, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt ($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $post);
curl_setopt ($curl, CURLOPT_HTTPHEADER,
array("Content-type: application/x-www-form-urlencoded"));
$html = curl_exec ($curl);
curl_close ($curl);
return $html;
}
?>

Nguồn: TuoiTreIT
↑↑ Lượt xem: 429
score
Đánh giá: 4.5/ 5, 429 bình chọn
- Chia sẻ:G  T
BBCode:

Link:
+ Còn “nhiều” Lắm!
+

Share code Diễn đàn trên Xtgem Full chức năng cực chất GetSmile.Mobie.In bởi Cú Đêm Việt Nam

+

Share code PHP hiển thị thông tin khách đang online trên Site

+

Sử dụng HTML và CSS tạo hiệu ứng hiển thị mô tả khi di chuột vào hình ảnh

+

Ajax là gì? Hướng dẫn code cơ bản khi xử lý dữ liệu với jQuery Ajax

+

Share full code PHP bộ tool cài đặt và quản lý Filelist KhoTruyen365 Xtgem

Trang chủ Cú Đêm Việt Nam Trang Chủ[1-1-429]

Polaroid